79-83aiguespotables
Aigües potables
Canvi de titularitat del servei s'aigües potables
El dipòsit que abastia a la població encara és present al C/ Verge de Montserrat. Fou construït al 1929 per la Societat d'Aigües Potables "Nuestra Señora de Montserrat". En esta legislatura este important servei passà a ser de titularitat municipal.
79-83aiguespotables