79-83travdiputacio01
Travessera de la Diputació
Construcció de la travessera i el pont sobre el barranc
La travessera de la Diputació va permetre alleugerar de forma molt significativa el trànsit que creuava el nucli urbà del nostre poble pel Pont Vell per la carretera entre la ciutat de València i la de Torrent. Suposà la construcció del segon pont sobre el barranc.
79-83travdiputacio01
79-83travdiputacio02
79-83travdiputacio03
79-83travdiputacio04