83-87pontvell01
Pont Vell
Remodelació i millora de la transitabilitat
Remodelació del Pont Vell i amplació de la corva d'accés des del carrer Senyera.
83-87pontvell01
83-87pontvell02
83-87pontvell03