Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
   L'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 798 | Maig 2018
Noves facilitats i millores per al pagament dels impostos municipals


En este 2018 Picanya s'ha incorporat al servei de gestió tributària de la Diputació de Valèn


cia tal com ja han fet més de 200 municipis de la província.

 

L'Ajuntament de Picanya ha cedit a la Diputació de València la gestió i recaptació dels següents tributs:

· Impost de vehicles de tracció mecànica
· Impost d'Activitats Econòmiques
· IBI rústica (contribució rústica)
· IBI urbana (contribució urbana)

Per a aquests tributs en concret, el nou servei ofereix diferents AVANTATGES:


web_fraccinamientos

1. Tots estos impostos poden fraccionar-se
Pots sol·licitar, cada any i fins a l'últim dia del període de pagament voluntari, el fraccionament d'aquests impostos fins a un màxim de 36 mesos (per a imports superiors a 150€ i inferiors a 10.000€).
Tu tries el nombre de quotes i, per tant, la quantitat a pagar (la quota no podrà ser inferior a 20€ al mes).
Les quotes pagades més enllà de la data final del pagament voluntari sumaran l'interès marcat per la Llei General Tributària.


web_2_plazos

2. L'IBI urbà (la contribució), si està domiciliat, es dividirà SEMPRE en dos pagaments
Si tens domiciliat el pagament de l'IBI aquest es fraccionarà SEMPRE en 2 terminis sense necessitat de cap tràmit (enguany els càrrecs es faran els dies 1 d'agost i 1 d'octubre)


web_calendari

3. Càrrec en compte en l'últim dia del període de pagament voluntari
El càrrec efectiu dels rebuts domiciliats es realitzarà l'últim dia del període de pagament volutari.web_computer
www.sede.dival.es/oficinatributaria

4. Gestió on-line
Per mitjà de l'Oficina Virtual Tributària es poden realitzar diferents gestions, consultes i sol·licituds.
Per a determinats serveis serà necessari disposar de signatura electrònica 

IMPORTANT:
Aquesta gestió per part de Diputació pot fer que el càrrec d'aquests impostos aparega a l'extracte bancari com “Impost Diputació”. Hem de saber que no són nous impostos, són els impostos municipals ja abonats en anys anteriors.


web_como_fraccionar

Com fraccionar el pagament?
Només cal dirigir-se a l'Ajuntament de Picanya, servei DIGA’M amb el DNI i el número de compte on es vol domiciliar el pagament abans que finalitze el període de pagament voluntari. 
No fa falta cap tipus de garantia ni més documentació. 
Podràs decidir el nombre de quotes i d'aquesta manera, la quantitat a pagar. (fins a un màxim de 36 mesos i un mínim de 20€ al mes).
També pots dirigir-te a qualsevol oficina del Servei de Gestió Tributària de la Diputació o per mitjà de l'Oficina Virtual Tributària:

www.sede.dival.es/oficinatributaria


web_cartai

Pagament de rebuts NO DOMICILIATS
Si no has domiciliat el pagament de tributs, rebràs una carta amb el document de pagament. Amb aquest document hauràs de realitzar el pagament en qualsevol de les entitats bancàries indicades en el mateix.
Sols amb la domiciliació del pagament de quotes (dins del període de pagament voluntari) podràs sol·licitar el fraccionament dels impostos indicats anteriorment. 
Si no reps la carta dins del període de pagament volutari dirigeix-te a l'Ajuntament per a sol·licitar informació.

Més informació
Servei DIGA’M de l'Ajuntament de Picanya
Pl. Espanya (edifici de l'Ajuntament)
Tel. 961 594 460
atenciociutadania@picanya.org
Horari
Dilluns a dijous: 09-19.00h i divendres: 09-17.00h

Calendari fiscal de l'Ajuntament de Picanya

 

pagament_impostos_municipals

 Ajuntament de Picanya
Més informació al web: www.picanya.org

Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.

D'acord la Llei 15/99 de Protecció de dades si vols
cancel·lar l'enviament d'aquest butlletí Alt@veu polse ací.