Si no pot veure correctament aquest e-mail faça clic ací.
l'alt@veu
Butlletí electrònic de l'Ajuntament de Picanya | Núm 691 | Abril '15
Ajudes a la contractació de persones aturades
de Picanya i a les inicitavies emprenedores
2a edició del Pla d'Ocupació Local

L'Ajuntament de Picanya posa en marxa el segon pla local d'ocupació per tal d'estimular la contractació de persones aturades de la nostra localitat mitjançant la inversió de 30.000 euros en la concessió d'ajudes a les empreses que contracten a persones aturades del nostre municipi i als emprenedors i emprenedores que creen la seua pròpia empresa. En total seran 25 ajudes de 1.200 euros per sol·licitud. 

La situació actual de crisi econòmica té com a principal i més alarmant conseqüència la destrucció de llocs de treball i l’augment de l’atur. Revertir esta tendència i propiciar un major benestar social és un dels objectius a aconseguir. L’Ajuntament de Picanya es proposa contribuir a la promoció social local mitjançant la creació d’ajudes econòmiques al Foment de l’Ocupació que té en compte dues línies:

1. Ajudes al Foment de la Contractació de persones aturades de Picanya
2. Ajudes al Foment de la Iniciativa Emprenedora

Les ajudes es destinaran a les persones que estant aturades inicien una activitat econòmica com treballador/a autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fórmula mercantil legalment admesa en dret i també, a les empreses que contracten persones aturades empadronades a Picanya, que han d'estar correctament inscrites al servei SERVEF i preferentment amb processos de selecció tramitats pel Centre de Desenvolupament Local Alqueria de Moret. 

Les ajudes, en les condicions especificades tenen dues convocatòries:
1.- Instàncies presentades fins el 30 de juny de 2015, en la que es contemplen les altes en seguretat social amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2015.
2.- Instàncies presentades des de l’1 de juliol fins al 5 de desembre de 2015.

Les sol·licituds, una per a cadascún dels contractes per als que es sol·licita ajuda, es presentaran al Servei DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya.

Segona edició
Esta és la segona edició del pla local d'ocupació, en la primera edició es van concedir un total de 19 ajudes per a la contratació i posada en marxa de noves empreses. Foren vuit les empreses beneficiàries, que van contractar un total de 10 persones desocupades, del nostre municipi i nou els projectes emprenedors que també van rebre el suport d'este pla local d'ocupació.

Suport i assessorament
Cal destacar que, a més de l'ajuda econòmica directa, les iniciatives emprenedores han comptat i comptaran amb el suport del Centre de Desenvolupament Local “*Alqueria de Moret” de l'Ajuntament de Picanya que també presta el servei d'assessorament en la posada en marxa  i desenvolupament de nous projectes empresarials. Un servei gratuït i permanent que ja ha permès el naixement i creixement de diverses empreses en aquests últims anys alguna de les quals, fins i tot, han situat les seues primeres oficines en el Centre Empresarial situat en la pròpia Alquería de Moret.

Informació completa i documentació necessària:
http://www.picanya.org/poble/alqueria-de-moret/pla-d-ocupacio-local-ocupa-t


bnr_plan_local_ocupacion_ocupat

Més informació al web: www.picanya.org
Salutacions cordials i esperem que aquesta informació us resulte profitosa.
Si no esteu interessats/interessades en rebre l'alt@veu, envieu-nos un correu
i us donarem de baixa immediatament.