menores_disputa
25 de febrer de 2020
Presentació del llibre: “Menores en disputa. Custodia, visitas y patria potestad en la Comunidad Valenciana”
Els dies de les Dones
DIMARTS 25 de FEBRER
18.30h – Sala d’Exposicions 
“Carmen Alborch”
Presentació del llibre: 
“Menores en disputa. Custodia, visitas y 
patria potestad en la Comunidad Valenciana”
Presentat per les seues autores: Marcela Jabbaz i Capitolina Diaz, 
professores de la Universitat de València.