17 de desembre de 2013
Inauguració exposició "El Quixot en el món"
Biblioteca Municipal
EL QUIXOT EN EL MÓN
Biblioteca Municipal. Des del 17 de desembre de 2013

El Quixot en el món, és una mostra de la immortal obra de Cervantes, que està traduïda a trenta idiomes i és d’àmbit mundial. Té exemplars editats, publicats i distribuïts a Europa, a l’Àsia, a l’Àfrica i a Amèrica. Esta mostra forma part de la col·lecció de Salvador Grau(*).
Es podrà visitar l’exposició en la Biblioteca de Picanya a partir del proper dimarts dia 17 de desembre. S’hi observaran exemplars amb diferents estils, tant gràfic com textual, amb nombrosos dibuixos, gravats i il·lustracions. Les diverses mostres han estat editades entre els segles XVIII i XXI (exactament entre 1755 i 2005) en les diferents parts del món dalt esmentades, fet que deixa més patent encara la diversitat estilística i gràfica que envolta una mateixa obra. 
S’exposarà per parts, que es correspondran a les diferents zones, i cadascuna d’aquestes parts romandrà dos mesos. En primer lloc, Espanya, seguida d’Europa, Amèrica, l’Àsia i l’Àfrica.

Més informació:
http://www.picanya.org/persones/cultura/programacio/exposicions