empleo
02 de maig de 2018
Ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya
També ajudes a iniciatives emprenedores

L'Ajuntament de Picanya ha tornat a posar en marxa una nova edició del progama d'ajudes a la contractació de persones aturades del nostre municipi i també al suport a les iniciatives emprenedores.
En total s'ofereixen un total de 25 ajudes, cadascuna d'elles per un import total de 1.200€.

Ajudes a la contractació
La primera modalitat d'estes ajudes està destinada a empresas que contractes persones aturades de Picanya (empadronades abans de la publiació de la convocatòria), inscrites al SERVEF amb una antiguetat d'un mínim de tres mesos.


Ajudes a les iniciatives emprenedores
També seran objecte d'ajuda les iniciatives emprenedores destinades a tramitar altes a la Seguretat Social per inici d’una activitat en l’àmbit del RETA radicada a Picanya o sent la persona titular empadronada a Picanya. Este alta ha de ser entre l’1 de gener i el 15 de novembre de 2018. Es considerarà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037). .

Més informació:

Bases i convocatòria: http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/394162

BOPV:
https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000001600004afe434e90cc000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Tràmits relacionats a l'Oficina Virtual: http://www.picanya.org/administracio/oficina-virtual/desenvolupament-local

Informació i orientació per a la tramitació en el telèfon 961594460.

 

Notícies relacionades

Ajudes a la contractació de persones aturades i a iniciatives emprenedores

Presentació de sol·licituds fins el 15 de novembre

Millores en els tres polígons industrials

Fibra òptica, seguretat, enllumenat, eficiència energètica, millora viària i de senyalització...

Contractació de persones aturades del sector agrícola per a la neteja del barranc

Al llarg dels mesos d'estiu han netejat llit i marges

Contractes per a persones aturades del sector agrícola

Durant l'estiu l'atur afecta especialment als treballadors del camp

Nou programa d'ajudes municipals a la contractació i l'autoocupació

Adreçat a persones aturades o xicotetes empreses

Com afrontar una entrevista de treball

Taller formatiu al Centre de Desenvolupament Local

L'Ajuntament convoca una beca per a joves postgraduats

Vinculada al desenvolupament d'un projecte de mobilitat sostenible al terme municipal

Curs de creació d'empreses per a dones

Curs de 60 hores adreçat a dones emprenedores

Curs de coaching per a dones emprenedores

Adreçat a dones (aturades o en actiu) amb inquietud emprenedora

En marxa els cursos de prevenció de riscos laborals

Permeten optar a obtindre la targeta professional de la construcció

Cursos sobre prevenció de riscos laborals per a desempleats del sector de la construcció

Formació bàsica per a obtindre la targeta professional de la construcció

Primeres contractacions de la nova edició del pla conjunt d'ocupació

Destinat a persones aturades de llarga durada, menors de 25 anys i majors de 45 anys

Vint-i-tres persones aturades del nostre poble treballen a l'Ajuntament durant l'estiu

Pertanyen al sector agrari i desenvolupen tasques de manteniment