plaques_semetrals
03 de d’octubre de 2018
El canvi d'aparcament serà semestral
Se simplifica el model per a facilitar el poder complir la normativa d'alternança
En aquests mesos finals de l'any 2018 es va a modificar la norma d'aparcament altern en aquells carrers on així es fa. Per a evitar les dificultats generades per l'actual canvi mensual (amb cotxes que queden en el costat incorrecte del carrer cada mes) es va a procedir a renovar la senyalització d'aquests carrers i instal·lar plaques que limitaran l'estacionament en períodes de sis mesos.

Dos canvis a l'any 
D'aquesta manera en lloc dels dotze canvis actuals, es produiran tan sol dos (un l'1 de gener i un altre l'1 de juliol), amb el que es reduiran al mínim possible les situacions derivades dels vehicles que es queden en el costat no autoritzat de la via i que solen desembocar en dificultats de pas i retirada de vehicles amb grua així com la corresponent sanció.

Vídeos relacionats