boton_ascensor_600x300
11 de desembre de 2018
Nou programa d'ajudes municipals a la instal·lació d'ascensors
Informació i assessorament a través de l'Oficina Municipal d'Habitatge

Les ajudes es destinaran a les Comunitats de propietàries i propietaris del nostre poble què realitzaen actuacions al seu edifici amb l’objectiu d’eliminar les barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat així com garantir l’accessibilitat a les edificacions, tant per a persones amb mobilitat reduÏda, com per a persones majors i  adaptar les edificacions ja existents a la normativa en vigència, HD-91 i d’Eliminació de barreres Arquitectòniques.

Les Bases Reguladores són les aprovades per Junta de Govern de l’Ajuntament de Picanya en data 29 de setembre de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de València número 200 de data 18 d’octubre de 2017.

Quantia
Per a atendre l’import de les ajudes a concedir a la present convocatòria, l'Ajuntament de Picanya destina un total de 30.000,00 euros.

Termini
S’atendran les instàncies presentades fins al 20 de desembre de 2018.

Més informació i assessorament
Per a sol·licitar més informació i obtindre assessorament en la tramitació dels expedients cal adreçar-se a l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Picanya.

Notícies relacionades

Dues comunitats més obtenen ajudes públiques per a la instal·lació d'ascensors

Ajudes de la Generalitat Valenciana gestionades des del Servei Municipal d'Habitatge