anunci_no_pago
27 de de març de 2020
La Piscina Municipal no cobrarà cap mensualitat mentre la instal·lació estiga tancada
Comunicat de l'Empresa Gestora amb l'acord de l'Ajuntament

Davant l'actual crisi sanitària i el tancament de les instal·lacions l'empresa gestora de la Piscina Municipal, amb l'acord de l'Ajuntament de Picanya, ha emés el següent comunicat:

COMUNICAT IMPORTANT PER ALS NOSTRES ABONATS/DES I CURSILLISTES DE NATACIÓ.
Com bé sabeu tots/es des del passat 14 de març i seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat i de l’Ajuntament de Picanya, actuant amb responsabilitat en aquests moments sobrevinguts a causa del COVID-19, vam procedir al TANCAMENT DEL CENTRE ESPORTIU PICANYA, per un espai de temps de 15 dies, que eren les primeres recomanacions. Com que s’han succeït causes més justificades, com l’ampliació de l’estat d’alarma sanitària, ens vegem en l’obligació de continuar amb el complet tancament de les instal·lacions de manera temporal, sense data d’apertura. Per aquest motiu, des de la direcció del centre COMUNIQUEM:
Que no es va a procedir al cobrament de cap rebut, ni de quotes d’abonats/des ni dels nostres cursets de natació fins que les autoritats sanitàries ens permeten l’apertura de les instal·lacions i el normal desenvolupament de totes les nostres activitats. Així com també es recuperaran els 15 dies de març que hem hagut de tancar i que ja s’havien abonat.
Apel·lem a la comprensió i tranquil·litat de tots/es els nostres usuaris/es en aquests moments.
SÓN MOMENTS DE QUEDAR-NOS EN CASA
TORNAREM TOTS JUNTS
LA DIRECCIÓ.

--------------------

COMUNICADO IMPORTANTE PARA NUESTROS ABONADOS/AS Y CURSILLISTAS DE NATACIÓN.
Como todos /as ya sabéis desde el 14 de Marzo y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Ayuntamiento de Picanya, actuando con responsabilidad en estos momentos sobrevenidos a causa del COVID-19, procedimos al CIERRE DEL CENTRE ESPORTIU PICANYA, por un espacio de tiempo de 15 días que eran las primeras recomendaciones, como se han venido sucediendo causas más sobrevenidas como la ampliación del estado de alarma sanitaria, nos vemos en la obligación de continuar con las instalaciones completamente cerradas de manera temporal, pero sin una fecha para su apertura, por lo que desde la dirección del centro COMUNICAMOS:
Que no se va a proceder al cobro de ningún recibo, ni de cuotas de abonados/as ni de nuestros cursos de natación hasta que las autoridades sanitarias nos permitan volver a la apertura y normal desarrollo de todas nuestras actividades. Así como se recuperarán los 15 días de marzo que hemos tenido que cerrar y se hayan abonado.
Apelamos a la comprensión y tranquilidad de todos/as nuestros usuarios/as en estos momentos.
SON MOMENTOS DE QUEDARNOS EN CASA
VOLVEREMOS TODOS JUNTOS
LA DIRECCIÓN.

 

anunci_no_pago

Galeries relacionades
Picanya des del balcó 9
03 de de juny de 2020

Picanya des del balcó 9

Picanya des del balcó 8
27 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 8

Picanya des del balcó 7
19 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 7

Picanya des del balcó 6
11 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 6