SALIDA_MENORES
25 de abril de 2020
Des d'este diumenge 26 d'abril menudes i menuts podran eixir al carrer
Consulta ací les condicions

Hui dissabte 25 d'abril el Ministeri de Salut ha publicat al BOE l'ordre que permet a menudes i menuts eixir al carrer durant un màxim d'un hora al dia, mentre dure l'actual estat d'alarma (prorrogat fins al 10 de maig).

A l'efecte del que es preveu en esta ordre s'entendrà per xiquets i xiquetes les persones menors de 14 anys.

Esta circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, amb una durada màxima d'una hora i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor. Este passeig s'ha de realitzat entre les 9.00 hores i les 21.00 hores.

No podran eixir de casa els xiquets i xiquetes que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.

CONDICIONS BÀSIQUES:

1. El passeig diari haurà de realitzar-se com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres xiquets o xiquetes.

2. Durant el passeig diari haurà de mantindre's una distància amb altres persones o grups de persones d'almenys dos metres.

3. Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecte el límit màxim d'un quilòmetre respecte al domicili del menor i la distància de seguretat amb altres persones.

4. No estarà permés l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.


Adult responsable.
1. A l'efecte del que es preveu en aquesta ordre, s'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisca en el mateix domicili amb el xiquet o xiqueta actualment, o es tracte d'un empleat de llar a càrrec del menor.
Quan l'adult responsable siga una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, haurà de comptar amb una autorització prèvia d'aquests.

A peu d'esta plana, en format PDF, trobareu les normes publicades al BOE.


SALIDA_MENORES

Galeries relacionades
Picanya des del balcó 9
03 de juny de 2020

Picanya des del balcó 9

Picanya des del balcó 8
27 de maig de 2020

Picanya des del balcó 8

Picanya des del balcó 7
19 de maig de 2020

Picanya des del balcó 7

Picanya des del balcó 6
11 de maig de 2020

Picanya des del balcó 6