toque_queda
24 de d’octubre de 2020
Noves mesures davant la COVID-19 a la Comunitat Valenciana des d'esta nit a les 01.00h
Limitacions de les reunions socials i familiars a 6 persones, restricció de la mobilitat nocturna entre la mitjanit i les 6.00 de la matinada, etc.

Des de les 01.00h del diumenge 25 d’octubre i fins al 9 de desembre de 2020 entren en vigor les noves normes publicades per la Generalitat Valenciana
hui dissabte 24 d’octubre al DOGV Núm. 8935.

EN RESUM:
- Entre persones no convivents, es limita a 6 el nombre màxim de persones en reunions de caràcter social o familiar en espais públics o privats.
- Queda prohibida la mobilitat entre les 12 de la nit i les 6 de la matinada excepte en determinades situacions (urgències, treball, atenció a majors...)
-  En establiments hostalers queda prohibida l’atenció en barra i les taules seran d’un màxim de 6 persones. Els establiments tancaran a mitjanit.
- Queda prohibida la venda d’alcohol entre les 10.00 de la nit i les 8.00 del matí (excepte hostaleria).
- Els jardins i zones d’esplai a l’aire lliure no es podran utilitzar a partir de les 10.00 de la nit.

Text complet del Diari Oficial de la GV del dissabte 24/10/20, Núm. 8935:

 

RESOLUCIÓ de 24 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s'acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. [2020/8861]

 (DOGV núm. 8935 de 24.10.2020) Ref. Base de dades 008459/2020

  • Anàlisi documental

Antecedents de fetAmb motiu de la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel Covid-19, que l'Organització Mundial de la Salut va elevar a pandèmia internacional el passat 11 de març de 2020, l'extensió de la malaltia Covid-19, la seua facilitat de contagi i les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i del Ministeri de Sanitat, després de la finalització de l'estat d'alarma, s'han dictat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, diverses resolucions a fi de previndre i assegurar que les activitats en les quals puga produir-se un major risc de transmissió de la malaltia es desenvolupen en condicions que permeten controlar aquest risc.

D'una banda, l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 (DOGV 20.06.2020), que ha tingut diverses adaptacions a través de diferents resolucions de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a ressenyar la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 18.07.2020) i la Resolució de 24 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 24.07.2020).

I d'altra banda, la Resolució de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19 (DOGV 18.08.2020), que ha sigut prorrogada per Resolució de 4 de setembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 07.09.2020), per Resolució de 25 de setembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 28.09.2020) i per Resolució de 19 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 19.10.2020).

Així mateix, s'han dictat resolucions específiques en àmbits municipals concrets, donada la situació epidemiològica especial en aquests, estant vigents en aquest moment, la Resolució de 16 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s'acorden mesures addicionals en els municipis de Guadassuar, a la província de València, i Elx i Orihuela (nucli urbà i pedanies de l'Apareguda, Rincón de Bonança, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matança, La Campaneta, Sant Bartolomé, Verge del Camí, Molins, Correntias i El Escorratel), a la província d'Alacant, durant catorze dies naturals, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 que viuen aqueixos municipis (DOGV 16.10.2020) i la Resolució de 16 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la s'acorden mesures addicionals en el municipi d'Onda (Castelló) durant catorze dies naturals, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 que viu aquest municipi (DOGV 16.10.2020).

Amb aquestes mesures s'ha posat l'accent en la lluita contra la pandèmia en el compromís individual i en un comportament social de cautela i autoprotecció assentat en el manteniment de grups de convivència habitual i minimitzant els contactes socials diaris, adoptant mesures d'aïllament i de reducció d'aforaments, tot amb la finalitat d'evitar l'increment i la multiplicació de possibles cadenes de transmissió de la malaltia.

No obstant això, aquestes mesures no han donat els resultats perseguits, i la situació actual epidemiològica, de contacte i transmissió del virus continua incrementant-se, sent altament preocupant. Les dades que ofereix l'informe d'epidemiologia de la Subdirecció General d'Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de data 23 d'octubre de 2020, revelen que «la Comunitat Valenciana es troba en un escenari de risc de transmissió alt». «Si bé la incidència acumulada en els últims 14 dies és de 153,16 per 100.000 habitants, els casos detectats en l'última setmana han duplicat els observats en la setmana anterior amb un increment generalitzat en tots els departaments de salut. El nombre mitjà de casos diaris estimats és de 880.84 enfront de 450.77 de la setmana anterior. L'índex bàsic de reproducció (R0) -sent RO l'índex que marca la transmissibilitat del virus; indicant-se que per damunt de 1, existeix un major nivell de contagi i de risc d'epidèmia– és de 1,27 amb tendència ascendent. La taxa de positivitat en l'última setmana és de 13 %, molt per damunt del 4 % establit pel Consell d'Europa com a límit de positivitat de les proves diagnòstiques a partir del qual el risc de transmissió es veu incrementat. La proporció de proves positives en Atenció Primària és de 47.7 % indicador considerat de valor de risc alt en el document d'actuacions i respostes coordinades del Ministeri de Sanitat».El que genera la necessitat i urgència a adoptar un nivell major de mesures que impedisca la propagació del virus i protegisca la salut de les persones, mesures exigibles i legitimades per la defensa de la salut pública.L'aparició de nous brots epidèmics, que han provocat resolucions específiques, i noves cadenes de transmissió d'abast comunitari, comprometen la integritat i la salut de les persones, la qual cosa determina que les autoritats sanitàries hagen d'adoptar mesures de limitació d'activitats, de desplaçament de persones».

Quant a la situació assistencial deguda a la Covid-19, «en l'actualitat, malgrat que encara no ha començat a circular el virus de la grip que era la causa típica de l'increment d'ocupació en els hiverns d'anys anteriors, la situació actual provoca necessàriament la no programació d'ingressos no urgents necessaris per a l'estudi de determinades patologies o la realització de procediments com a intervencions quirúrgiques.

Com es pot veure en l'informe de la Direcció General d'Assistència Sanitària de 23 d'octubre de 2020, «tant l'ocupació total com la proporció de pacients amb Covid-19 respecte al total de pacients ingressats ha augmentat en els últims dies, amb un increment de més del 50 % del 9 al 22 d'octubre».

El nombre de casos hospitalitzats en llits d'aguts ha anat incrementant-se gradualment en l'últim mes així com en llits de crítics. La sobrecàrrega assistencial del sistema sanitari se centra, de moment, en l'Atenció Primària perquè la majoria dels casos s'agrupen en adults joves, població menys susceptible a ser hospitalitzada ja que, en la seua majoria, no presenten altres comorbilidades.

«La gestió de llits per a pacients crítics és més difícil encara, ja que és un recurs sense alternativa assistencial, que provoca que s'haja de minimitzar qualsevol activitat demorable que puga estar demandant el seu ús». «L'ocupació de les unitats de crítics per pacients Covid s'ha incrementat en els últims diez».«La tendència és clarament a l'alça i preocupant, passant d'una ocupació total en les UCIs del 58,84 % el dia 9 d'octubre al 66,67 % el dia 23 d'octubre i una proporció de pacients Covid, respecte al total d'ingressats en UCI, d'un 29,22 % el dia 9 al 45,45 % el dia 23 d'octubre».«L'atenció als pacients més vulnerables residents en centres de majors, ha exigit una resposta ràpida i hercúlia als equips d'atenció primària, a més de la necessitat d'articular el diagnòstic de casos Covid en la comunitat i el control dels seus contactes, incloent el seguiment de símptomes, el rastreig, l'emissió de comunicats de baixa, l'educació en mesures higièniques preventives, els criteris d'aïllament i quarantena, i un llarg etcétera».

«L'envelliment progressiu de la població, passant d'una proporció d'habitants de més de 64 anys d'un 16,4 % l'any 2002 a un 19,7 % en el 2020, i una proporció de 80 o més anys de 3,5 % i 5.6 % respectivament, exigeix a l'atenció primària un sobreesforç que provoca la necessitat d'un canvi de model no articulat encara».«Segons les dades disponibles a Espanya sobre els principals àmbits de transmissió dels brots, quasi una tercera part d'aquests es produeixen en l'àmbit social, sobretot en reunions de familiars i amics no convivents, …., on es parla en veu alta, es canta i no es fa bon ús de la màscara o es realitzen activitats on és incompatible el seu ús continu, com menjar, beure o fer activitat física. En aquest sentit, es consideren eficaços la limitació del nombre de persones no convivents en les reunions, sobretot en interiors, la recomanació de relacionar-se en bambolles socials estructurades en grups de convivència estable i la recomanació de romandre en el domicili».

L'origen dels brots en la Comunitat Valenciana són el 97,2 % (1590) autòctons, i el 2,8 % (46) provinents d'altres comunitats autònomes. El 66,5 % (1.088) d'origen social i el 20 % de l'àmbit laboral, corresponent la resta a altres àmbits.

El canvi en l'edat dels casos nous detectats que es va produir a principis de l'estiu continua mantenint-se. L'epidèmia està afectant adults joves principalment, el grup més afectat és el comprés entre 15 i 29 anys, amb taxes d'incidència de 215.2 casos per 100.000 habitants. Aquesta taxa és un 34 % major que en els grups d'edat entre 30 i 59 anys. La diferència augmenta a més de 50 % en comparar-la amb els grups de major edat.

En conseqüència a aquestes dades, es fa necessari adoptar mesures que impliquen restringir les reunions socials i familiars.

Les causes més importants de l'increment exponencial que hem comprovat en aquesta última setmana incideixen en el marc de les relacions socials i oci nocturn no reglat. Segons obra en l'informe policial incorporat a l'expedient s'ha pogut observar en aquestes últimes setmanes un increment notable de festes i reunions privades en domicilis particulars, casa de camp, xalets, etc., que venen a substituir l'activitat de l'oci nocturn i que se situa en la mateixa franja horària que venia desenvolupant-se l'activitat restringida. D'aquesta manera el tancament de l'oci nocturn a partir de la una de la matinada ha sigut substituït per les reunions socials alternatives en la mateixa franja horària.

A més, en moltes localitats les reunions socials que han tractat d'ocupar el buit deixat per la suspensió de les festes locals han provocat importants brots que han posat en risc la salut de la ciutadania i han alterat la vida dels seus veïns.

D'acord amb informació de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, aquesta ha rebut quasi 21.000 actes de proposta de sanció des que el passat 26 de juliol entrara en vigor el Decret llei 11/2020, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores dels mesures de prevenció davant la Covid-19. El 90 % de les actes amb propostes de sanció greus o molt greus remeses pels diferents cossos de seguretat a la Conselleria de Justícia es corresponen amb l'organització o participació en reunions socials i/o festes que incomplien la normativa sanitària.

L'informe de la Subdirecció General d'Epidemiologia, assenyala que es constata transmissió comunitària sostinguda i generalitzada amb pressió creixent del sistema sanitari, i en aquesta línia continua dient que «amb la finalitat de protegir la salut pública, és recomanable prendre mesures preventives, addicionals, excepcionals i transitòries, basades a restringir l'activitat social especialment en la franja horària nocturna on s'evidencia que existeix un major nivell de risc i limitant el número màxim en qualsevol agrupació o reunió de caràcter familiar o social a sis persones tant en espais públics com privats, excepte en el cas de persones convivents així com la reducció d'horaris en jardins i zones d'esplai i en la venda alcohol».

«Amb l'objectiu de frenar l'alt índex de contagis en la Comunitat Valenciana en aquesta última setmana, és necessari adoptar mesures dirigides a restringir l'activitat social durant la nit i la limitació a sis persones per a les reunions de caràcter social. Aquestes mesures són les mesures més idònies».

Les dades de seguiment continu de l'evolució del virus i el seu impacte en el sistema sanitari, determinen la necessitat d'implementar, de manera urgent i transitòria, en tot el territori de la Comunitat Valenciana, noves mesures més estrictes que afavorisquen la reducció de les interaccions socials, tant en espais privats com públics, i la restricció de la mobilitat amb l'objectiu clar de controlar la corba de contagis, evitant així haver d'adoptar mesures més limitadores dels drets i llibertats de les persones, mesures que impliquen a més major impacte social i econòmic per a tota la població.

És necessari contindre la deambulació, concentració i permanència de persones en la franja horària nocturna on s'evidencia que existeix un major nivell de risc.

Les actes per incompliment de mesures antiCovid demostren que les festes i l'oci no reglat, que són situacions d'alt risc de contagi, es concentren fonamentalment de matinada. Això implica moviment de persones per la via pública i permanència en llocs concrets de la mateixa una vegada finalitzada l'hora de tancament nocturn, especialment en el col·lectiu de joves entre els 15 i 29 anys, que presenten una taxa d'incidència de 215,5 per 100.000 habitants, com en el col·lectiu de persones entre 35 i 49 anys.

En el mateix sentit l'Informe d'activitat Nocturna de la Unitat de Policia Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana.

Tota aquesta població, s'observa, en major mesura, no guarda les mesures de seguretat, distanciament i no fan ús de les màscares.A la vista del que s'ha dit, la mesura més idònia per a la protecció de les persones és evitar la mobilitat en una franja horària procliu, com és des de les 12 de la nit fins a les 6 de la matinada, per a evitar l'agrupació de persones i les concentracions que puguen afavorir la propagació del virus. De cap manera aquesta mesura vol restringir l'activitat laboral i econòmica, mantenint-se els desplaçaments al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial, així com el retorn al lloc de residència habitual després de la jornada laboral.Aquesta mesura temporal, excepcional, es considera adequada i proporcional amb l'actual situació, suposant un major benefici per a l'interés general, en la cura de la salut pública, que perjudicis sobre altres béns o valors que puguen entendre's en conflicte. Així, la mesura adoptada es limita a una franja horària on la mobilitat, deambulació i permanència de les persones en la via pública és menor i també l'activitat econòmica és menor i tampoc és una mesura absoluta, ja que es permeten determinats desplaçaments, compaginant la necessitat de limitar els moviments amb la realització d'activitats imprescindibles.

Atés que determinades activitats socials, a la vista de les dades exposades, no són compatibles amb el manteniment de les mesures de seguretat de caràcter sanitari definides per la prevenció del risc de transmissió de la infecció per SARS-CooV-2, es fa necessari adequar aquestes noves mesures que recull la present resolució.Fonaments de dret1. La Generalitat, mitjançant la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, té competència exclusiva en matèria d'higiene, de conformitat amb l'article 49.1.11 a) de l'Estatut d'Autonomia, i competència exclusiva en matèria d'organització, administració i gestió de totes les institucions sanitàries públiques dins del territori de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l'article 54.1 del mateix text legal.2. La Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, estableix en l'article 1 que «amb la finalitat de protegir la salut pública i previndre la seua pèrdua o deterioració, les autoritats sanitàries de les diferents administracions públiques podran, dins de l'àmbit de les seues competències, adoptar les mesures previstes en la present llei quan així ho exigisquen raons sanitàries d'urgència o necessitat», i en l'article 3, més en concret, que «amb la finalitat de controlar les malalties transmissibles, l'autoritat sanitària, a més de realitzar les accions preventives generals, podrà adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguen o hagen estat en contacte amb aquests i del medi ambient immediat, així com les que es consideren necessàries en cas de risc de caràcter transmissible».3. La Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, per part seua, estableix en l'article 54.1 que «sense perjudici de les mesures previstes en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, amb caràcter excepcional, i quan així ho requerisquen motius d'extraordinària gravetat o urgència, l'Administració general de l'Estat i les de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, en l'àmbit de les seues competències respectives, podran adoptar les mesures que siguen necessàries per a assegurar el compliment de la llei», i en l'apartat 2, que «en particular, sense perjudici del qual preveu la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, l'autoritat competent podrà adoptar, mitjançant una resolució motivada, les següents mesures:

a) La immobilització i, si és procedent, el decomís de productes i substàncies.

b) La intervenció de mitjans materials o personals.

c) El tancament preventiu de les instal·lacions, establiments, serveis i indústries.

d) La suspensió de l'exercici d'activitats.

e) La determinació de condicions prèvies en qualsevol fase de la fabricació o comercialització de productes i substàncies, així com del funcionament de les instal·lacions, establiments, serveis i indústries a què es refereix aquesta llei, amb la finalitat de corregir les deficiències detectades.

f) Qualsevol altra mesura ajustada a la legalitat vigent si hi ha indicis racionals de risc per a la salut, inclosa la suspensió d'actuacions d'acord amb el que estableix el títol II d'aquesta llei».

En l'apartat 3 de l'esmentat precepte s'estableix: «Les mesures s'adoptaran prèvia audiència dels interessats, excepte en cas de risc imminent i extraordinari per a la salut de la població, i la seua duració no excedirà del temps exigit per la situació de risc que les va motivar. Les despeses derivades de l'adopció de mesures cautelars previstes en el present article aniran a càrrec de la persona o empresa responsable».4. L'article 26.1 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, preveu: «En cas que existisca o se sospite raonablement l'existència d'un risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries adoptaran les mesures preventives que estimen pertinents, com la confiscació o immobilització de productes, suspensió de l'exercici d'activitats, tancaments d'empreses o les seues instal·lacions, intervenció de mitjans materials i personals i totes les altres que es consideren sanitàriament justificades».5. L'article 83.2 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, estableix: «Així mateix, les activitats públiques i privades que, directament o indirectament, puga derivar-se un risc per a la salut i seguretat de les persones, incloses les de promoció i publicitat, se sotmetran a les mesures d'intervenció que reglamentàriament s'establisquen».

I l'article 86.2.b de l'esmentada Llei de Salut de la Comunitat Valenciana, de regulació de les mesures especials cautelars i definitives, assenyala: «Quan l'activitat exercida poguera tindre una repercussió excepcional i negativa en la salut, les autoritats públiques sanitàries, a través dels seus òrgans competents en cada cas, podran procedir a l'adopció de les mesures especials que siguen necessàries per a garantir la salut i seguretat de les persones, que tindran caràcter cautelar o, després del corresponent procediment contradictori, caràcter definitiu.

Sense perjudici del que es disposa en la normativa bàsica estatal, les mesures que pot utilitzar l'Administració seran, entre altres, les següents:

a) El tancament d'empreses o les seues instal·lacions.

b) La suspensió de l'exercici d'activitats.

(...)».6. L'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, assenyala que cap l'adopció de mesures extraordinàries en salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV2 per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. De manera exacta l'Acord disposa:

«Seté. Seguiment

Les mesures preventives recollides en aquest acord seran objecte de seguiment per a garantir la seua adequació a la situació epidemiològica i sanitària. A aquest efecte, podran ser modificades o suprimides mitjançant acord del Consell o resolució de la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Així mateix, correspon a la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública adoptar les mesures necessàries per a l'aplicació del present acord i establir, d'acord amb la normativa aplicable i a la vista de l'evolució de la situació sanitària, totes aquelles mesures addicionals o complementàries que siguen necessàries».7. Les mesures que amb motiu de l'actual crisi sanitària del virus SARSCoV2 es proposen per l'Administració Sanitària en l'exercici de les seues potestats administratives troben cobertura en aquest actual marc jurídic mentre són necessàries per a la protecció de la salut, són idònies i proporcionades a l'efecte de protecció de la salut pública per a previndre d'aquesta manera la seua pèrdua i deterioració, davant una situació evident d'urgència o necessitat.

D'aquest marc jurídic exposat destaquem la Llei orgànica 3/1986, de 4 abril, que serveix de pressupost substantiu habilitant a la competència atribuïda a l'ordre Contenciós-Administratiu per a l'autorització o ratificació judicial de les mesures que impliquen limitació o restricció de drets fonamentals, a l'empara del que es preveu en la recent Llei 3/2020.

Amb la recent modificació de la llei jurisdiccional es reforça la possibilitat que l'autoritat sanitària adopte mesures de caràcter col·lectiu que pogueren limitar algun dret fonamental, i així el legislador ha aclarit aquesta situació amb la reforma de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, duta a terme per la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front al Covid-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia. Així en la seua disposició final segona, s'ha disposat una modificació de l'art. 8.6 amb l'objectiu d'atribuir als jutjats contenciosos administratius la competència per a l'autorització o ratificació judicial de les mesures adoptades, conformement a la legislació sanitària, que les autoritats sanitàries consideren urgents i necessàries per a la salut pública, i impliquen limitació o restricció de drets fonamentals, quan aquestes mesures estiguen plasmades en actes administratius singulars que afecten únicament a un o diversos particulars concrets i identificats de manera individualitzada. Coherent amb això es modifica l'art. 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, per a atribuir la competència per a conéixer de l'autorització o ratificació judicial de les mesures adoptades conformement a la legislació sanitària que les autoritats sanitàries d'àmbit diferent a l'estatal consideren urgents i necessàries per a la salut pública, i impliquen la limitació o restricció de drets fonamentals quan els seus destinataris no estiguen identificats individualment. Per consegüent l'autoritat sanitària pot adoptar mesures de caràcter col·lectiu que pogueren limitar algun dret fonamental, i així el legislador ha aclarit aquesta situació amb la reforma de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, duta a terme per la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front al Covid-19 en l'àmbit de l'Administració de JustíciaEls informes tècnics posen de manifest no sols indicis racionals que permeten suposar l'existència de perill per a la salut de la població a causa de la situació sanitària concreta, sinó evidències científiques de la propagació accelerada dels contagis i a fi de controlar la transmissió comunitària sostinguda, l'autoritat sanitària té el deure inexcusable d'adoptar les mesures idònies i proporcionades per al seu control. Es tracta sens dubte de mesures exigibles i legitimades per la defensa de la salut pública.

En el present cas l'Administració Autonòmica actua de manera legítima i amb criteris de proporcionalitat puix que la necessitat i urgència de les mesures a adoptar recomanen actuar primer i demanar la ratificació judicial després. Els informes tècnics obrants en l'expedient, i que justifiquen l'aplicació de les presents mesures, requereixen una actuació immediata, puix que és imprescindible per a la preservació de la salut pública, davant la constatació d'una transmissió comunitària sostinguda, la qual cosa suposa un nivell alt de circulació del virus SARS-CoV2 amb difusió en la comunitat. L'evolució de la pandèmia és ascendent, observant-se un increment molt marcat en el nombre de casos i disminució de la traçabilitat.

En tal escenari, es considera que pot contribuir a aconseguir l'objectiu proposat de reducció de propagació del virus (judici d'idoneïtat), la mesura de limitació deambulatoria nocturna, prohibint el trànsit o permanència als carrers, durant determinades hores, atés que no es coneixen mesures més moderades per a la consecució de tal propòsit amb igual eficàcia (judici de necessitat) i que, tal restricció de la lliure circulació en una determinada franja horària apareix com ponderada o equilibrada, per derivar-se de la mateixa més beneficis o avantatges per a l'interés general que perjudicis sobre altres béns o valors en conflicte (judici de proporcionalitat en sentit estricte).

La mesura adoptada de restricció de la deambulació en horari nocturn és limitada, no s'impedeix la mobilitat, només es restringeix en una franja horària i es preveu la transició per raons justificades. Es compagina així la necessitat de limitar els moviments amb l'acompliment d'activitats considerades essencials per als ciutadans.

En consideració a l'Acord de 19 de juny 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, en el qual es contempla la possibilitat que la persona titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica puga adoptar la mesures necessàries per a l'aplicació d'aquest acord i establir, conforme a la normativa aplicable i a la vista de l'evolució de la situació sanitària, totes aquelles mesures addicionals o complementàries que siguen necessàries, i de conformitat amb l'article 81.1 b) de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, resolc:Primer. Mesures addicionals excepcionals

Acordar amb caràcter transitori en la Comunitat Valenciana, les següents mesures addicionals excepcionals:1. Mesures relatives a la circulació de persones

1.1. Es prohibeix la circulació, deambulació i permanència en vies i espais d'ús públic de totes les persones entre les 00.00 hores i les 06.00 hores, amb excepció de la realització de les següents activitats:

– Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.

– Retorn al lloc de residència habitual després de la jornada laboral.

– Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris o adquisició de productes farmacèutics.

– Assistència i cura a persones majors, persones menors, persones dependents, persones amb diversitat funcional o persones especialment vulnerables.

– Causa de força major o situació de necessitat.1.2. Per a la realització de les activitats excepcionades en l'apartat anterior, es permetrà:

– La circulació de vehicles particulars, taxis i qualsevol altre vehicle de servei públic que circule per les vies per a trasllat de les activitats excepcionades o per al proveïment de carburant en gasolineres o estacions de serveis.

– La circulació de vehicles per al proveïment i subministrament d'activitats econòmiques, que per la seua naturalesa, hagen d'efectuar-se en horari nocturn.

– I la circulació del personal i vehicles encarregats de la neteja de la via pública, i recollida de residus urbans.1.3. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.2. Mesures en reunions de caràcter familiar i social

2.1. La participació en qualsevol agrupació o reunió de caràcter familiar i/o social, es limitarà a un número màxim de 6 persones, tant en espais públics com privats, excepte en el cas de persones convivents, mantenint-se les activitats i esdeveniments amb els aforaments i mesures establides en l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, segons redacció donada per la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell i la Resolució de 24 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona nova redacció a determinades mesures recollides en la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. I Resolució de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 i successives pròrrogues.

2.2. Es recomana que les activitats d'interacció social es desenvolupen sempre i prioritàriament en espais oberts i ben ventilats.2.3. Es recomana cancel·lar o posposar qualsevol activitat familiar o social que no siga considerada imprescindible i puga ser ajornada.

2.4. Es recomana a la població que limite en la mesura del possible la seua activitat social.3. Mesures relatives a jardins i zones d'esplai a l'aire lliure

Els jardins i zones d'esplai a l'aire lliure romandran oberts solament des de les 8.00 a les 22.00 hores.4. Mesures relatives als establiments d'hostaleria i restauració

4.1. El consum serà sempre assegut en taula tant a l'interior com a les terrasses.

4.2. En les taules o agrupacions de taules, tant a l'interior com en terrasses, es restringirà la presència a 6 persones com a màxim.

4.3. Les barres només podran ser usades per les persones per a demanar i recollir la seua consumició.

4.4. L'horari de tancament dels establiments serà a les 00.00 hores, sense que puguen acceptar comandes a partir de les 23.00 hores.

4.5. L'ús de la màscara serà obligat en tot moment excepte en el moment de la consumició.

4.6. Es realitzarà un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors.5. Mesures relatives a la venda d'alcohol

5.1. Es prohibeix la venda d'alcohol durant la franja horària compresa entre les 22.00 hores i les 08.00 hores de l'endemà, de tota mena d'establiments de venda al públic independentment de la llicència amb què operen, excepte en els establiments d'hostaleria i restauració que es regirà pel que s'estableix en el punt anterior. 

5.2. Així mateix es prohibeix el consum absolut d'alcohol en la via pública, les 24 hores del dia excepte en els establiments d'hostaleria i restauració.Segon. Mesures vigents

En tot el no previst en aquesta resolució, i en el que siga compatible amb ella, seran aplicable, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, les mesures que no es modifiquen en aquesta resolució i que, amb caràcter general, s'estableixen en l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 i en la Resolució de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 i successives pròrrogues.

En els municipis de Guadassuar, Elx, Orihuela, continuarà sent aplicable durant el seu període de vigència la Resolució de 16 d'octubre, de la consellera de Sanitat Universal i Salut pública, per la qual s'acorda mesures addicionals en els municipis de Guadassuar a la província de València, Elx i Orihuela (nucli urbà i pedanies de l'Apareguda, Rincón de Bonança, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matança, La Campaneta, Sant Bartolomé, Verge del Camí, Molins, Correntias i El Escorratel) a la província d'Alacant, durant 14 dies naturals, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 que viuen aqueixos municipis (DOGV 16.10.2020). Si bé, també s'aplicarà la mesura del resolc primer de la present resolució.I en el municipi d'Onda, continuarà sent aplicable durant el seu període de vigència la Resolució de 16 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda mesures addicionals en el municipi d'Onda (Castelló) durant 14 dies naturals, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 que viu aquest municipi (DOGV 16.10.2020). Si bé, també s'aplicarà les mesures recollides en el resolc primer i segon de la present resolució.Tercer. Ratificació judicial

A causa de l'alt risc de transmissió que s'observa en els últims dies, existeix la necessitat d'adoptar amb caràcter imminent aquestes mesures perquè s'apliquen aquest cap de setmana, i d'aquesta forma impedir la propagació del virus i protegir la salut de les persones. Per tot això aquesta resolució es publica de manera immediata, donant trasllat de la mateixa a l'Advocacia de la Generalitat amb vista a sol·licitar la corresponent ratificació judicial de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb les mesures restrictives de mobilitat i limitatives de drets fonamentals.Quart. Col·laboració

Sol·licitar la col·laboració de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a través de la Delegació de Govern i de la Policia Local per a garantir la correcta execució de les mesures acordades en la present resolució.Cinqué. Règim sancionador

L'incompliment de les mesures de lloa present resolució quedarà subjecte al procediment de l'activitat inspectora i al règim sancionador establit en el Decret llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores dels mesures de prevenció davant la Covid-19.Sisé. Eficàcia

La present resolució farà efecte a la 1.00 hora del dia 25 d'octubre de 2020, fins a les 23.59 hores del 9 de desembre de 2020.

S'adverteix que la present resolució posa fi a la via administrativa podent interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en els articles 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs dels previstos en la legislació vigent.València, 24 d'octubre de 2020.- La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Ana Barceló Chico.

 

Document PDf a peu d'esta plana.

 

toque_queda

Galeries relacionades
Picanya des del balcó 9
03 de de juny de 2020

Picanya des del balcó 9

Picanya des del balcó 8
27 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 8

Picanya des del balcó 7
19 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 7

Picanya des del balcó 6
11 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 6

Documents