ximo_puig
30 de octubre de 2020
La Generalitat Valenciana ordena el tancament perimetral de la Comunitat
Per un període de 7 dies

Des de hui i per un període de 7 dies naturals la Generalitat Valenciana ha ordenat el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana d'acord a la següent normativa: 

Primer. S'adopten, amb caràcter transitori, i per un període de set dies naturals, le mesures de prevenció temporals i excepcionals per a fer front a l'evolució desfavorable de l'epidèmia de la COVID-19, en tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Segon. Es restringeix l'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produïsquen per algun dels següents motius:
a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
e) Assistència i cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
j) Per causa de força major o situació de necessitat.
k) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

2. No estarà sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit a través dels àmbits territorials en què resulten d'aplicació les limitacions previstes en aquest article.

Podeu consultar la normativa publicada al DOGV de la GV a peu d'esta plana.

Galeries relacionades
Picanya des del balcó 9
03 de juny de 2020

Picanya des del balcó 9

Picanya des del balcó 8
27 de maig de 2020

Picanya des del balcó 8

Picanya des del balcó 7
19 de maig de 2020

Picanya des del balcó 7

Picanya des del balcó 6
11 de maig de 2020

Picanya des del balcó 6