calendari_eco_parc_mobil_2021
04 de de gener de 2021
La millor gestió per als nostres residus
Onze Eco-Parcs mòbils al llarg de 2021

En les ubicacions d'Av. Sta. M. del Puig (cantó C/ Senyera) i C/ Sant Joan Baptista (zona aparcament), durant tot l'any 2021, cada mes, s'instal·larà un Eco-Parc mòbil. L'objectiu d'aquest Eco-Parc mòbil és facilitar la recollida selectiva (i posterior tractament) d'aquells residus que no tenen un contenidor específic al nostre poble. 

Què es poden deixar en aquest Eco-Parc mòbil?
Entre els elements que es podran depositar en aquesta instal·lació itinerant estan residus d'aparells electrònics (RAAE), xicotets aparells elèctrics, mòbils i carregadors,  joguets electrònics,  olis de motor, pantalles,  tubs fluorescents, tòners i cartutxos d'impressora pneumàtics, càpsules de café, cintes magnètiques, CD i DVD, bombetes, piles, termòmetres, aerosols, productes de neteja, envasos perillosos de metall, dissolvents, pintures, bateries, radiografies...

Gestió responsable dels residus 
Cada dia és més evident la necessitat d'una gestió responsable dels residus. En aquesta gestió, el primer pas està en mans de la ciutadania. Una vegada produït el residu som els ciutadans i ciutadanes els responsables de depositar aqueix residu en el lloc adequat per a garantir el seu òptim tractament. En aqueix sentit, l'extensa xarxa de contenidors, l'Eco Parc al costat del cementeri vell de Paiporta, aquests Eco-Parcs mòbils, i fins i tot el Servei Gratuït de Recollida de Voluminosos oferit per l'Ajuntament (sols cal telefonar al 961 591 448) són opcions suficients com per a evitar, per exemple, l'abandó de residus en la via pública.

  

 

Dies feiners de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 19.00h, dissabtes de 10.00 a 14.00h

 

calendari_eco_parc_mobil_2021