restriccions_07_01_2021
07 de de gener de 2021
Des de hui entren en vigor noves mesures preventives front a la COVID-19
Majors limitacions de moviment, aforament, consum de tabac, etc...

Atesa la perillosa evolució del nivell de contagis per COVID-19 a la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha pres la decisió d'ampliar les restriccions relacionades amb la prevenció del contagi per coronavirus amb una nova normativa que va des de la limitació de moviment des de les 22.00h, majors resctricció d'aforaments en comerç i hostaleria... al tancament perimetral de determinats municipis.

Ací us deixem l'extracte de les mesures publicades en la RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2021, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen mesures preventives excepcionals i es modifiquen mesures contingudes en la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

1.- MESURES PREVENTIVES EXCEPCIONALS:

1.1.- EN MATÈRIA D'ESDEVENIMENTS O ACTIVITATS AMB CONCENTRACIÓ DE PERSONES:
1. No es permet la realització de cap esdeveniment o activitat amb concentració de persones, recollits en el punt 1.1. del resolc primer de la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
2. D'acord amb el punt anterior, es deixa sense efecte la mesura recollida en aqueix punt 1.1. sobre “Mesures sobre esdeveniments o activitats amb concentració de persones” de la citada resolució.
3. En matèria d'activitat física i esportiva de la població en edat escolar de les etapes educatives d'Infantil i Primària fóra de la jornada escolar:
3.1 Activitats esportives de grup i entrenaments esportius.
a) En les activitats esportives grupals i en els entrenaments esportius podran participar un màxim de 25 persones esportistes. En tot cas es procurarà que els grups siguen estables i eviten els contactes amb altres grups d'activitat o d'entrenament.
b) Així mateix, es promourà la pràctica de dinàmiques esportives individuals, que permeten garantir la distància de seguretat i que es desenvolupen preferentment a l'aire lliure.
3.2 Competicions esportives.
3.2.1. No es permet la participació de persones escolaritzades en les etapes educatives d'Infantil i Primària en esdeveniments i en competicions esportives organitzades per persones o entitats públiques o privades, en el marc dels Jocs Esportius, de l'esport federat o de l'esport no federat.
3.2.2. Se suspenen temporalment i mentre estiga en vigor la present resolució les competicions esportives dels Jocs Esportius convocats per Resolució de 29 de juliol de 2020, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en edat escolar

1.2.- ESTABLIMENTS I LOCALS COMERCIALS I D'ACTIVITATS DE SERVEIS:
Els establiments i locals comercials i d'activitats de serveis professionals, amb independència de la seua superfície útil d'exposició i venda, hauran de reduir al 30% l'aforament total en els establiments i locals. En el cas d'establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clientela en cadascuna d'elles, haurà de guardar aquesta mateixa proporció.
Tots els establiments i locals comercials i d'activitats de serveis professionals que disposen d'ells reduiran al 30% la capacitat dels aparcaments o espais destinats a l'estacionament de vehicles dels seus clients.
S'exceptua de l'anterior, l'activitat comercial dels establiments i locals comercials dedicats al comerç essencial d'alimentació, farmàcies, ortopèdies, òptiques, serveis de perruqueria i centres de veterinària; que reduiran al 50% de l'aforament permés per llicència o autorització de l'activitat.

1.3.- ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I HOSTALERIA:
- L'ocupació de les taules serà d'un màxim de 4 persones per taula o agrupacions de taules.
- La distància entre taules serà de 2 metres en interior d'establiments i 1,5 en terrasses exteriors.
- El consum serà sempre assegut en taula.
- L'ús de màscara serà necessari quan no s'estiga consumint.
- L'aforament màxim permés ha d'estar visible en l'entrada.
- Els establiments de restauració i hostaleria conclouran la seua activitat a les 17.00 hores, i la clientela no podrà romandre en l'establiment fora de l'horari permés.
Es podrà reprendre diàriament l'activitat amb l'horari d'inici que els corresponga segons la seua llicència o autorització, a partir de l'hora de cessament de la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn, que es regule a cada moment per Decret del President de la Generalitat, de mesures en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i de la declaració de l'estat d'alarma activat pel Govern de la Nació.
Els establiments d'hostaleria amb hostalatge, poden donar servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar.
Els establiments de restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no queden subjectes a cap franja horària.
Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida per la clientela en l'establiment amb cita prèvia, es podrà dur a terme durant l'horari d'obertura de l'establiment amb el límit horari regulat per a la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn, establida en el Decret a cada moment per Decret del President de la Generalitat, de mesures en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i de la declaració de l'estat d'alarma activat pel Govern de la Nació.
- Es respectaren les mesures generals i addicionals d'higiene, recollides
respectivament, en els apartats 2.1, 2.2 i 2.4. de l'Acord del 19 de juny, del Consell”.
No queda permés en els establiments de restauració i hostaleria:
– L'ús de la barra.
– Els serveis tipus self service o bufet.
– Fumar a les terrasses de cafeteries i bars.
– Els jocs d'atzar en els bars i similars.
Se suspén l'activitat dels locals de discoteques, sales de ball, karaoke, bars de copes i pubs, amb i sense actuacions musicals en
directe. I se suspén també la realització de karaokes i actuacions esporàdiques o amateur de cant en els establiments de restauració
i hostaleria. Tampoc es permeten les actuacions de discjòqueis, locutors i/o similars”.

2.- MESURES RELATIVES Al CONSUM DE TABAC:
No es permet fumar en la via pública, platges o altres espais a l'aire lliure, quan no siga possible mantindre la distància de seguretat mínima interpersonal de, almenys, 2 metres. En tot cas, es prohibeix fumar a l'aire lliure en terrasses de cafeteries i bars”.

3.- DURADA
La present resolució produirà efectes des de les 0.00 hores del dia 7 de gener de 2021 i mantindrà la seua vigència fins a les 23.59 hores del dia 31 de gener de 2021.
La vigència de la resta de les mesures adoptades en la Resolució de 5 de desembre, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, que no es modifiquen en la present Resolució, es mantindran fins a les 23.59 hores del dia 31 de gener de 2021.

 

restriccions_07_01_2021  

 

 

 

MUNICIPIS CONFINATS PERIMETRALMENT

 

 

 tancament_07_01_2021  

 

 

 

 

- Mesures específiques per a aquests municipis durant 14 dies. Després s'avaluarà la situació de cada municipi:

1- Tancament cautelar de centres socials com a casinos, clubs o semblants.

2- Tancament de bars, restaurants i altres establiments d'oci, excepte els que servisquen menjar per a emportar-se.

3- Es tanquen els gimnasos i centres esportius de tot tipus.

4- Tancament de parcs i jardins.

5- L'aforament dels vetlatoris, soterrars i cerimònies fúnebres es limita a 15 persones en espais a l'aire lliure i a 10 persones en espais tancats.

6- En el cas de bodes, batejos i comunions es limiten a 15 persones a l'aire lliure i a 10 persones en espais tancats.

 

Galeries relacionades
Picanya des del balcó 9
03 de de juny de 2020

Picanya des del balcó 9

Picanya des del balcó 8
27 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 8

Picanya des del balcó 7
19 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 7

Picanya des del balcó 6
11 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 6