restriccions_2021_07_12_B
12 de de juliol de 2021
La Generalitat Valenciana decreta el toc de queda (01.00 a 06.00h) a 32 municipis, entre ells: Picanya
També limitacions a les reunions de persones, fins un màxim de 10, en espais públics o privats

La Generalitat Valenciana ha publicat hui dilluns 12 de juliol noves restriccions davant l'increment de casos de contagi per COVID-19.  Estes noves normes entren en vigor esta mateixa nit i estaran en vigor fins el diumenge 25 de juliol.
Podeu consultar el DOGV a peu d'esta plana.

La nova normativa estableix les següents limitacions:

Primer. Mesures relatives a la circulació de persones
1. Queda limitada la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre la 01.00 i les 06.00 hores en els següents municipis:
– A la província d’Alacant: Sant Vicent del Raspeig.
– A la província de Castelló: Benicàssim.
– A la província de València: Alaquàs, Alboraia, Aldaia, Almàssera, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, Bunyol, Burjassot, Catarroja, El Puig, Gandia, L’Eliana, Meliana, Mislata, Moncada, Paterna, PICANYA, Picassent,
Puçol, Quart de Poblet, Requena, Riba-roja de Túria, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Utiel, València, Vilamarxant i Xirivella.

2. S’excepciona d’aquesta limitació la realització d’alguna de les activitats següents:
a) Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Assistència a centres d’atenció veterinària per motius d’urgència.
d) Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
e) Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en aquest apartat.
f) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
g) Desenvolupament d’activitats cinegètiques vinculades al control de la sobreabundància d’espècies cinegètiques que puguen causar danys als ecosistemes, en els cicles productius de l’agricultura i la ramaderia i en la seguretat viària.
h) Per causa de força major o situació de necessitat.
i) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, degudament acreditada.
j) Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulte necessari per a la realització de les activitats previstes en els paràgrafs anteriors.

Segon. Mesures relatives a la permanència de grups de persones en espais privats i públics, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana
1. En domicilis i espais d’ús privat i en espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, no es podran formar grups de més de 10 persones, llevat que es tracte de persones convivents o llevat que es
tracte de dos nuclis de convivència, i sense perjudici de les excepcions previstes en els següents apartats d’aquesta resolució, així com en altres actes administratius que siguen aplicable.
2. S’exceptuen de les limitacions establides en els apartats anteriors, les següents situacions:
a) Les activitats no professionals relacionades amb la criança i les cures, com l’atenció i acompanyament a persones menors d’edat, persones majors, en situació de dependència, amb diversitat funcional o en situació d’especial vulnerabilitat.
b) La convivència alterna de fills i filles amb els seus progenitors o progenitores no convivents entre ells.
c) L’acolliment familiar de persones menors d’edat en qualsevol de les seues tipologies.
d) La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.
e) Les persones que viuen soles, que es podran incorporar, durant tot el període de vigencia de la mesura, a una altra única unitat de convivència, sempre que en aquesta unitat de convivencia només s’incorpore una única persona que viva sola.
3. Tampoc estan incloses en les limitacions previstes en l’apartat anterior, les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents que imparteixen els ensenyaments a les quals fa referència l’article 3 de la Llei orgànica d’Educació, inclosa l’ensenyament universitari, ni aquelles activitats per a les quals s’estableixen mesures específiques.

 

restriccions_2021_07_12_B 

restriccions_2021_07_12

 

 

Galeries relacionades
Picanya des del balcó 9
03 de de juny de 2020

Picanya des del balcó 9

Picanya des del balcó 8
27 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 8

Picanya des del balcó 7
19 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 7

Picanya des del balcó 6
11 de de maig de 2020

Picanya des del balcó 6