0c0f140d-095e-407b-83c2-b482168e4ece
03 de novembre de 2021
Més xerrades per a l'alumnat de l'IES Enric Valor sobre sexualitat, afectivitat i emocions
Formen part del programa Practica Salut

Continua el programa de xerrades adreçades a l'alumnat de l'IES Enric Valor relacionades amb la salut afectiva i sexual. 

En estes xerrades es parla  de les mesures de prevenció i protecció davant les malalties de transmissió sexuals i els embarasos no desitjats, el foment dels valors de respecte en les relacions sexuals, el reforç de la fermesa en les decisions preses respecte a la propia sexualitat, la potenciació de les habilitats de comunicació, el foment d'actituds de tolerància i respecte envers les diferents orientacions sexuals, etc...

PRACTICA SALUT és una estrategia preventiva amb especial interés en l’àmbit educatiu i sociocomunitari. L’objectiu del programa és potenciar actituds positives cap al model d’estil de vida saludable i millorar les habilitats personals necessàries per a adoptar comportaments adequats davant de situacions de risc en el temps d’oci del adolescents.

001e6cc1-a687-404b-86de-0e687b2e2dd5 

3e830045-999c-441f-8b5a-423391cda651 

4603aed5-2245-47cb-987a-73324c99ae83

Podeu trobar informació completa ací: https://practicasalut.wordpress.com/