Obres Pl. Major
19 de juliol de 2012
Arranquen les obres als carrers del centre històric
Permetran la modernització i millora dels carrers i places
Tal com estava previst ja s'han iniciat a la Pl. Major les obres de modernització i millora de diferents carrers i places del nostre poble.
Per un part s'intervé sobre les places Major i Constitució amb una remodelació integral que millorarà la xarxa d'aigua potable, l'enllumenament i el paviment amb la creació d'una plataforma única en la línia dels treballs ja finalitzats al carrer Sant Josep i un tractament especial a la Pl. Major a les zones de l'entrada de l'esglèssia i el Centre de Salut. La jardineria de la zona també serà millorada amb la instal·lació d'elements d'ombra.
Aquests treball continuen amb la idea d'insisitir en donar la preferència als vianants i fomentar així l'espai d'encontre entre ciutadans, el joc infantil i el passeig.
Un altra intervenció és la que afecta als carrers Major, Sant Francesc i Torrent. Ací també es treballa en la línia de crear una plataforma única amb preferència per a vianants.
Com en zones treballades anteriorment es limitarà l'accés de vehicles amb la instal·lació d'elements mòbils per als que l'Ajuntament lliurarà comandaments a distància als propietaris de guals a la zona.
La xarxa d'abastiment d'aigua potable de la zona també serà millorada.
Pl. Major P7193690
Pl. Major P7193691
Àmbit intervenció