nom_picanya
09 de abril de 2013
Facebook corregeix el nom de Picanya
Fins fa poc Facebook oferia un topònim incorrecte per al nostre poble

Fins fa ben poc, la xarxa social Facebook sols oferia a les persones que triaven com a població de residència o naixement el nostre poble l'opció de Picaña. D'aquesta manera els perfils de picanyers i picanyeres (o les pàgines d'empreses o institucions) quedaven vinculats a un nom incorrecte donat que des de 1980 per acord del ple municipal, més tard comfirmat pel C.P.V., el nom correcte del nostre poble és Picanya, tant quan escrivim en valencià com quan ho fem en castellà, anglés, francés o qualsevol altre idioma.

Davant aquesta situació l'Ajuntament de Picanya (i ens consta que també més d'un veí i veïna de Picanya a títol individual) va adreçar diferents escrits a la direcció de Facebook tot i explicant l'errada i argumentant la necessitat de corregir-la per tal d'ajustar-se a la legalitat vigent i la voluntat del nostre poble. Tot i que les respostes rebudes van ser més bé "automàtiques" i sense concretar el canvi, el resultat és que podem comprovar com, finalment, tots els picanyers i picanyeres ja podem lluir, si així ho destigem, el nom correcte del nostre poble als nostres perfils de la xarxa social Facebook a la que des d'ací volem agraïr la correcció.

Picanya, un poble, un nom, així de senzill.

 

nom_picanya