bnr_horts_socials
19 de de febrer de 2014
Obert el termini per a sol·licitar els Horts Socials
L'Ajuntament oferta 30 parcel·les per a l'autoconsum
Donada l'actual situació econòmica l'Ajuntament de Picanya ha decidit engegar un projecte d'Horts Solicials amb el qual es preveu adjudicar un total de 30 parcel·les de 50 m2 per al cultiu de productes hortícoles i ecològics. 
Les sol·licituds les poden realitzar persones físiques majors d'edat, que han d'estar empadronades a Picanya (durant un temps mínim d'un any) i que presentaran una sola sol·licitud per unitat familiar. 
Les parcel·les s'adjudicaren d'acord a uns barems públics que tindran en compte aspectes com a temps de residència en el municipi, situació de desocupació, nombre de membres de la unitat familiar (i possibles circunstacias especials) i situació econòmica. 

Condicions de la concessió 
Les parcel·les tindran una grandària de 50 m2, amb aigua (reg per degoteig) i situades dins de les instal·lacions de l'explotació “Horts de lloguer” en el camí de la Pedrera (zona sud del terme municipal). 
La concessió es realitzarà per un període de 2 anys. 
La producció serà ecològica i per a l'autoconsumo d'adjudicataris i familiars. No es permetrà la subrogació del dret d'ús de la concessió.

Obert el termini per a tramitar sol·licituds 
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals des de la publicació de les presents bases al tauló d´edictes de l´Ajuntament i plana web municipal per tant serà fins a l'11 de març.

Podeu trobar ACÍ tant les bases completes com el document de sol·licitud.