almassereta
09 de gener de 2015
Més llum amb menys despesa
Renovació de totes les bombetes de la il·luminació pública
En aquests dies els carrers del nostre poble comencen a canviar de color a la nit. Del color “groc” actual es passa a un nou color “blanc càlid”, un canvi que, com ja es pot veure en diferents carrers, suposa una major lluminositat. 

45% menys de consum
Aquest canvi de color respon a la substitució de les bombetes actuals per unes noves d'halogenurs metàl·lics ceràmics. Aquestes bombetes tenen un consum un 45% interior a les actuals i està previst que s'instal·len, de forma gradual, en tots els carrers del nostre municipi. D'aquesta manera s'aconseguirà reduir de forma molt significativa la factura elèctrica municipal (tant pel consum com per la possibilitat de reduir la potència contractada) al mateix temps que s'augmenta la lluminositat en els carrers. De fet, en determinades zones amb major trànsit de vehicles (rotondes, carrers principals...) el canvi encara serà més significatiu perquè es mantindran les potències actuals amb el que augmentarà, clarament, la il·luminació de la zona.

Altres millores
Aquests treballs de substitució de bombetes (i el corresponent equip elèctric) formen part d'un projecte major que afecta a tot el sistema d'il·luminació pública del nostre poble i que també inclou altres millores molt importants.
Així, es va a procedir a la renovació dels quadres de control elèctric de la xarxa pública per uns altres més moderns i que poden ser controlats a distància.
També està prevista la renovació i millora de la il·luminació del Poliesportiu Municipal i de diferents trams del carril bici.
Una altra intervenció molt important serà la instal·lació de braços auxiliars en aquells fanals que, per la seua altura, se situen per sobre de les copes dels arbres de la trama urbana generant un “efecte d'ombra” que, amb aquesta solució, desapareixerà per complet. Fins a 100 fanals alts es milloraran amb aquest procediment.
Està previst completar tot aquest procés de renovació en el primer semestre d'enguany.

Estalvi i responsabilitat
En aquests temps en els quals determinades ciutats (per exemple Madrid o París) ja comencen a patir de forma molt contundent problemes seriosos de contaminació (ambdues ciutats ja plantegen la possibilitat de prohibir la circulació de determinats vehicles) sembla que el model dels pobles i ciutats que, com el nostre aposten pels arbres, per les zones verdes... per la responsabilitat ambiental en definitiva, mostren el camí a seguir. A tot açò ha de sumar-se una ferma aposta per la reducció del consum energètic (provinent en la seua majoria de la crema de combustibles fòssils) i l'aposta per energies renovables. A Picanya les plaques solars sobre habitatges i edificis públics deixen clar açò últim. Ara, les noves bombetes reduiran de forma dràstica el nostre consum elèctric i la factura a pagar, tant l'econòmica (molt important) com la que paga el nostre medi ambient, tal vegada, encara més important.

C/ Almassereta
C/ Sol
C/ P. Sang
Galeries relacionades