bnr_plan_empleo_conjunto
14 de setembre de 2015
El nou pla d'ocupació permet la contractació d'aturats de llarga durada, joves i majors de 45 anys per part de l'Ajuntament
La selecció es realitzarà el SERVEF entre les persones inscrites
El Pla Conjunt d'Ocupació de les Administracions Públiques Valencianes 2015, promou la contractació de persones aturades, per part de l'Ajuntament de Picanya, per a l'execució d'obres o serveis d'interès general i social.
Els treballadors i treballadores que es contracten, hauran de ser persones aturades, inscrites com a demandants d'ocupació en el SERVEF i, preferentment, amb domicili al nostre poble.
Els contractes, que han de formalitzar-se en 2015, hauran de ser d'almenys 2 mesos de durada i una jornada de 20 hores setmanals com a mínim.
El procés de selecció es realitzarà tot i complint les directrius de la Direcció general d'Ocupació i Formació de la Generalitat, per la qual cosa l'Ajuntament presentarà les ofertes d'ocupació al SERVEF per a cobrir els llocs de treball segons necessitats municipals, i realitzarà la valoració de les persones candidates remeses pel SERVEF tot i tenint en compte: la renda per càpita, l'existència de responsabilitats familiars, persones amb discapacitat o l'adequació al lloc de treball, entre altres criteris de baremació.

Els requisits que han de reunir les persones beneficiàries dels contractes, segons les Bases publicades per la Diputació són:
- Hauran d'estar inscrites com a aturades en el centre SERVEF. A  més de pertànyer a  algun dels següents col·lectius:
a) Persones aturades de llarga durada
b) Joves menors de 25 anys
c) Majors de 45 anys


LLOCS DE TREBALL CONVOCATS: 

PEÓ D’OBRER (2 llocs de treball)
Durada del contracte: 4 mesos
Requisits:
• CURS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS MÍNIM 8 HORES
• MÍNIM CERTIFICAT ESCOLAR
• EXPERIÈNCIA 3 MESOS
• PERMÍS DE CONDUIR B

OFICIAL OBRER (1 lloc de treball)
Durada del contracte: 3 mesos
Requisits:
• CURS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS MÍNIM 8 HORES
• MÍNIM CERTIFICAT ESCOLAR
• EXPERIÈNCIA 12 MESOS
• PERMÍS DE CONDUIR B

OFICIAL SOLDADURA (1 lloc de treball)
Durada del contracte: 3 mesos
Requisits:
• CURS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS MÍNIM 8 HORES
• MÍNIM CERTIFICAT ESCOLAR
• EXPERIÈNCIA 6 MESOS

AUXILIAR DE BIBLIOTECA (2 llocs de treball)
Durada del contracte: 2 mesos
Requisits:
• MÍNIM CICLE GRAU MITJÀ ADMINISTRACIÓ
• INFORMÀTICA: OFFICE
• VALENCIÀ, MÍNIM ELEMENTAL JQCV

TREBALLADOR/A SOCIAL (1 lloc de treball)
Durada del contracte: 2 mesos
Requisits:
• GRAU O DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL
• INFORMÀTICA: OFFICE