vorera004
13 de d’octubre de 2015
Primeres contractacions de la nova edició del pla conjunt d'ocupació
Destinat a persones aturades de llarga durada, menors de 25 anys i majors de 45 anys
Ja s'han realitzat les primeres contractacions corresponents al Pla Conjunt d'Ocupació de les Administracions Públiques Valencianes 2015. Este nou pla promou la contractació per part de l'Ajuntament de Picanya, de persones aturades, per a l'execució d'obres o serveis d'interès general i social.
Els treballadors i treballadores contractas, són persones aturades, inscrites com a demandants d'ocupació en el SERVEF i, preferentment, amb domicili al nostre poble.
Els contractes, que han de formalitzar-se en 2015, són d'almenys 2 mesos de durada i una jornada de 20 hores setmanals com a mínim.
El procés de selecció s'ha realitzat tot i complint les directrius de la Direcció general d'Ocupació i Formació de la Generalitat, per la qual cosa l'Ajuntament presentà les ofertes d'ocupació al SERVEF per a cobrir els llocs de treball segons necessitats municipals, i realitzà la valoració de les persones candidates remeses pel SERVEF tot i tenint en compte aspectes com ara: la renda per càpita, l'existència de responsabilitats familiars, persones amb discapacitat o l'adequació al lloc de treball, entre altres criteris de baremació.

Este pla d'ocupació està destinat a p
ersones aturades de llarga durada, joves menors de 25 anys i persones majors de 45 anys.


Primers treballs
A hores d'ara ja s'han incorporat dos peons d'obrer, un oficial obrer i un oficial de soldadura. En estes primeres setmanes estan treballant en la reforma i millora de la vorera entre el carreró del cinema i el carrer Sant Josep amb especial atenció a l'accés al Centre Cultural.

Més contractacions
En les pròximes setmanes s'incorporaran també a este pla conjunt un/una auxiliar de biblioteca i un/una treballador/a social.vorera001
vorera002
vorera004
vorera006
Notícies relacionades