focs_03
25 de febrer de 2016
Consells per al bon ús del material pirotècnic durant les Falles 2016
Normativa municipal sobre pirotècnia i actes fallers
bnr_fotcs_artifici

focs_01

No et convertisques en un polvorí ambulant.
No guardes mai materials pirotècnic a les butxaques, ni tampoc entre la roba.

focs_03


No has d'encendre productes pirotècnics prop d'altres.
Ni dins de pots, botelles, papereres o llocs on es puga prendre foc. Tampoc xafar-los amb els peus, ni llançar-los sobre persones, animals, cases, etc.

focs_05


Un mal ús d'artefactes voladors pot causar greus danys.
Per seguretat utilitza un artilugi llançador.

focs_02


No manipules els components dels coets ni tragues el seu contingut.
No utilitzes mai, material pirotècnic destinat a professionals.

focs_04


Procura no molestar.
Evita aglomeracions i deixa espai suficient amb altres persones. Fes ús dels petards en horaris i llocs on no causen molèsties.

focs_07
Guardeu una distància prudent en les mascletades i castells.
focs_08


No guardeu materials pirotècnic a casa.

No recolliu restes de focs d'artifici sense explotar. En cas de trobar-ne aviseu a la policia local.

focs_06


En cas de cremades es recomana aplicar aigua freda uns minuts i acudir al centre de salut.

focs_09


Consells per a pares i mares:
- Impediu que els vostres fills i filles compren i facen servir material pirotècnic inadequat per a la seua edat.
- Eviteu que encenguen els coets amb les mans. El material pirotècnic ha d'encendre's en terra i amb metxa de cordó groga.
- Comproveu que els productes estan degudament etiquetats i en bon estat.
- Compreu sols a comerciants autoritzats.Classificació del material pirotècnic:
Categoria 1: Bombetes de seba, bengales de colors, camèlies rotatòries, boles de fum, coets de llampades, mini fonts de colors.
Ús autoritzat a majors de 12 anys o majors de 8 anys amb autorització.
Prohibida la venda a menors de 12 anys.
Categoria 2: Masclets, crackers, rodes, xiuladors, traques xineses, sortidors, voladors, bengales i similars.
Ús autoritzat a majors de 16 anys o majors de 10 anys amb autorització.
Prohibida la venda a menors de 16 anys.
Categoria 3: Caixes i carcasses xineses, traques valencianes, coets de canya, trons de metxa, etc...
Majors de 18 anys.Ban d'Alcaldia sobre ús de material pirotècnic (Resum)

DISPARADA DE PRODUCTES PIROTECNICS

Particulars

La disparada de productes pirotècnics se realitzarà com a màxim fins a 23.00 hores.

Queda prohibida la disparada de: 

-Productes pirotècnics de les classes no autoritzades per a particulars, així com trons de metxa tipus masclets o similar.

-Productes pirotècnics de les classes autoritzades fora dels horaris, llocs i actes programats, alterant amb allò la tranquil•litat i seguretat de les persones.

Actes Fallers

La disparada de productes pirotècnics es realitzarà dins dels actes dels programes de cada falla que estiguen autoritzats.
En els actes programats que estiga permesa la participació de menors, es realitzarà d´acord amb la normativa vigent i les condicions fixades per l´organitzador. Serà necessari disposar d´autorització per a la disminució d´edat d´us d'artificis, sent entregada a l´organitzador amb caràcter previ a la seua realització.

Les edats mínimes per a l´ús dels artificis de pirotècnia són:

Categoria 1 -  12 anys (amb autorització 8 anys)
Categoria 2 – 16 anys (amb autorització 10 anys)
Categoria 3 – 18 anys.

NORMATIVA SOBRE ÚS DE MATERIAL PIROTÈCNIC DURANT LES FALLES 2016 A PICANYA:

la venda i disparada de productes pirotècnics durant estes festes falleres sols podrà tindre lloc del 5 al 19 de març de 2016, ambdós dies inclosos.
Durant el transcurs dels festejos fallers, són d’obligat compliment les següents instruccions dirigides a garantir la seguretat, pau i tranquil·litat del veïnat, en els actes que es celebren amb ocasió de les festes falleres:

1 DISPARADA DE PRODUCTES:

Disparada de productes pirotècnics per Particulars
La disparada de productes pirotècnics no es realitzarà de 23:00 a 08:00 hores del dia següent.
- Queda prohibida la disparada de:
- Productes pirotècnics de les classes no autoritzades per a particulars, així com trons de metxa tipus masclets o similar.
- Productes pirotècnics de les classes autoritzades fora del horari autoritzat, o incomplint les normes d’ús o la diligència deguda que supose una alteració de la tranquil·litat i seguretat de les persones.

Disparada de productes pirotècnics als Actes Fallers
- La disparada de productes pirotècnics es realitzarà dins dels actes dels programes de cada falla que estiguen autoritzats (despertaes, ...) i únicament podran disparar-se en les zones autoritzades per a tal fi.
- L’organització serà responsable del compliment de la normativa vigent i davant les possibles reclamacions que es deriven dels actes.
- En els actes programats que estiga permesa la participació de menors, es realitzarà d´acord amb la normativa vigent i les condicions fixades per l´organitzador. Serà necessari disposar d´autorització per
a la disminució d´edat d´us d´artificis, sent entregada a l´organitzador amb caràcter previ a la seua realització.
Les edats mínimes per a l´ús dels artificis de pirotècnia són:
Categoria 1 - 12 anys (amb autorització 8 anys)
Categoria 2 – 16 anys (amb autorització 10 anys)
Categoria 3 – 18 anys.

2 VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS
Per a vendre productes pirotècnics, els establiments hauran d'acomplir allò disposat per la legislació vigent, en concret, el Reial Decret 989/2015 de 30 d´octubre, Reglament d´articles pirotècnics, I.T.C. nº 17 de l'esmentat Reglament i Bans de l'Alcaldia.

Condicions dels establiments en les quals es pot dur a cap la venda:
· Tenir autorització municipal i de la Delegació del Govern.
· Emmagatzemar i vendre només productes de classes autoritzades i en les quantitats autoritzades, sense sobrepassar-les.
· Emmagatzemar els productes amb el seu envàs corresponent, en caixes completes i amb etiquetatge homologat.
· Els locals deuran tenir:
· 2 extintors d'incendis, com a mínim, de 6 kg. eficàcia 21 A
113 BC.
· Rètols homologats de prohibició de fumar, aforament i perill
d´incendi i explosió.
· Els productes exposats al públic estaran en caixes completes i en prestatgeries separades dels mostradors al menys 1 metre.
· La venda es realitzarà per caixes completes.
· Al mostrador i aparadors només podran haver-hi caixes o productes buits.
· Els venedors seran aquells que figuren a l'autorització.
· Aforament: el número màxim de persones dins del establiment vindrà condicionat pels següents requisits:
Un venedor per cada 5 metres quadrats o fracció de superfície útil del local destinat a la venda.
Un client per cada venedor. Dos acompanyants per cada client, sense comptabilitzar els menors de 12 anys.
· L’horari de venda haurà de ser entre les 09:00 i les 22.00 hores.


Podeu consultar ací el ban complet d'Alcaldia:


ban_alcaldia_falles_picanya_2016
Ban Alcaldia sobre festes Falleres 2016
 i ús material pirotècnic


...................................................Galeries relacionades
Vídeos relacionats
Exaltació Fallera Major de Picanya
27 de novembre de 2021

Exaltació Fallera Major de Picanya

FALLES 2020 - Nit de la Cremà
12 de octubre de 2021

FALLES 2020 - Nit de la Cremà

FALLES 2020 · Ofrena de flors
11 de octubre de 2021

FALLES 2020 · Ofrena de flors

Premis fallers 2020
09 de octubre de 2021

Premis fallers 2020