Les següents publicacions es troben a la vostra disposició a l'Ajuntament de Picanya i, llevat que estiga expressament indicat, totes són de distribució gratuïta.
Picanya, 25 anys d'Ajuntament democràtic

Picanya, 25 anys d'Ajuntament democràtic

Centenars d'imatges de l'evolució del nostre municipi des de 1979 (any de les primeres eleccions democràtiques després del franquisme) fins a 2004, 25 anys després. Barreja d'imatges històriques amb vídeo actual, evolució d'espais públics, principals esdeveniments...
La història als carrers de Picanya. Guia d'arquitectura i urbanisme

La història als carrers de Picanya. Guia d'arquitectura i urbanisme

Anàlisi del nucli urbà de Picanya. Evolució, creixement, estils arquitectònics, tipus de construccions així com una detallada explicació de cada carrer: origen del nom, història i arquitectura, espècies vegetals...
Picanya Solidària (1994-2004)

Picanya Solidària (1994-2004)

Recull els primers 10 anys del Consell per la Solidaritat i el Voluntariat social de Picanya, des que el 28 de setembre de 1994 aprovara per unanimitat destinar el 0'7% del pressupost municipal. Deu anys d'activitats, de projectes, de suport al treball de les ONG... deu any d'esforç per un món millor.
Mites, usos i costums de la salut a Picanya durant les últimes dècades

Mites, usos i costums de la salut a Picanya durant les últimes dècades

Recorregut per aquelles variables culturals, pels usos, pels mites, pels costums, propis de la població de Picanya i que influeixen i caracteritzen la visió i el tractament de la seua salut i malaltia.
L'associació Tyrius de Picanya. 19977-2002. 25 anys de treball comú

L'associació Tyrius de Picanya. 19977-2002. 25 anys de treball comú

Recull de les accions desenvolupades per l'Associació de Mestresses de Casa "Tyrius" de Picanya des de la seua fundació, l'any 1977, fins l'any 2002.
La Unió Musical de Picanya. Crònica de 25 anys de vida

La Unió Musical de Picanya. Crònica de 25 anys de vida

Acurat resum dels primers 25 anys de vida de la Unió Musical de Picanya. Primeres passes, directors, concerts, viatges, components...
Picanya, un poble per a compartir

Picanya, un poble per a compartir

Una visió ràpida de com és el poble de Picanya i com viu la seua gent. Vuit minuts per descobrir que hi ha una forma diferent de veure i fer les coses. Una manera que mira de potenciar eixa cosa, tan senzilla, i alhora tan difícil que és la convivència.
L'any tururany... Narrativa oral al poble de Picanya

L'any tururany... Narrativa oral al poble de Picanya

Aquest llibre recull les narracions, contes, endevinalles... que encara es mantenen vives a la memòria de les nostres iaies. A més les il·lustracions han estat realitzades pels menuts i menudes de les escoles.
Las actas municipales del Ayuntamiento de Picanya (21-1-1936 / 25-5-1937)

Las actas municipales del Ayuntamiento de Picanya (21-1-1936 / 25-5-1937)

Aquest llibre recull les actes de l'Ajuntament de Picanya en un període especialment destacat de la nostra història més recent: la guerra civil. A més de la transcripció literal de les actes aquest volum recull una introducció i explicació del moment històric des del punt de vista local i nacional així com un índex per continguts i onomàstic...
Les edats de la Parròquia de la Nostra Senyora de Montserrat de Picanya

Les edats de la Parròquia de la Nostra Senyora de Montserrat de Picanya

Aquest treball és un estudi de la parròquia des del seu naixement fins a l'inici de la Guerra Civil. Intenta narrar la història de l'església de Picanya i d'un poble que viu, es mou i creix dins d'un ambient concret i relacionat molt sovint amb l'església i totes les activitats que es promouen al voltant d'ella.
Drets i regadius de l'horta de Picanya

Drets i regadius de l'horta de Picanya

Aquest treball vol remarcar la importància de la sèquia de Benàger i Faitanar per a l'esdevenir quotidià de la gent de Picanya tan vinculada a la terra, perquè parlar de sèquies i de regadius és parlar de la memòria de l'horta: dels aspectes toponímics i dels indrets flarirosos del paisatge rural, tant del terme de Picanya com del seu entorn.
De Casa en Casa. 1992-2000

De Casa en Casa. 1992-2000

Inclou tots els articles (més de 1100) i totes les fotografies, dibuixos i gràfics publicats al periòdic local "De Casa en Casa" en els seus primers 50 números. Tot el material apareix ordenat per números i per data de publicació i a més permet recerca per continguts.