Amb caràcter general, els òrgans de contractació estaran assistits per  una Mesa de contractació que serà competent per a la valoració de les ofertes. 

Els operadors econòmics poden accedir a la composició de la  Taula de caràcter permanent de l'Ajuntament de Picanya .

Per a aquells contractes que requerisquen una designació específica, aquesta informació es proporciona associada a l'expedient concret. 

La composició de l'actual Mesa de contractació és:


·        
PSPV/PSOE: Guillem Tortosa i Soriano com a titular i Rosario González i Fernández com a suplent.

·         PP: Remedios Pellicer i Martínez com a titular i José María Ruiz i Martínez com a suplent.

·         COMPROMIS: Guillem Gil i Puig com a titular i Jovita Pérez i Adrián com a suplent

·         VOX: Angel García de Marina i García