bnr_calenda_fiscal
14 de desembre de 2016
Calendari fiscal municipal per a l'any 2017
La nova aplicació municipal per a mòbils permet rebre avisos i evitar dificultats

Ja està publicat el calendari fiscal corresponent a l'any 2017. Podem conèixer els períodes de pagament dels impostos de vehicles, guals, IBI urbana i rústica (la contribució) i altres taxes i impostos.
És important estar atents a estos períodes de pagament per tal d'evitar problemes posteriors com ara recàrrecs.

Avisos per mitjà de l'aplicació municipal per a mòbils
Enguany, la nova aplicació per mòbils de l'Ajuntament de Picanya permet rebre avisos directes relacionats amb la gestió d'impostos. Esta novetat, permetrà a l'Ajuntament alertar als contribuents en el moment de sorgir alguna dificultat (rebuts tornats, problemes d'identficació...) i resoldre estos problemes abans de que els problemes vagen a més i es puguen produïr recàrrecs o sancions.
Podeu descarregar la nova aplicació municipal APPicanya ací:
http://www.picanya.org/informacio/al-teu-mobil
 

 

PAGAMENT DE TRIBUTS PERIÒDICS I NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA - EXERCICI 2017

 

 

 
 

TRIBUTS

PERÍODE VOLUNTARI

CÀRREC DOMICILIATS

Impost de vehicles de tracció mecànica

1-3-2017

al

2-5-2017

3-4-2017

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserva d’espai per a càrrega i descàrrega

Taxa per instal·lació caixers automàtics

1-6-2017 a

l’1-8-2017

3-7-2017

IBI Urbana, 1er termini

IBI Rústica

15-9-2017

al

15-11-2017

16-10-2017

IAE

. IBI Urbana, 2on termini

29-9-2017

al

30-11-2017

31-10-2017

Taxa mercats (ambulant i fixe)

Des de l’1 al final de cada mes

5 de cada mes

Taxa aparcament de camions

 

 

 

Transcorregut el termini d’ingrès, els deutes seran exigibles pel procediment de constrenyiment i devengaran el recàrrec de mora, interesos i els costos que puguen produir-se

 

 

 

MODALITAT D’INGRÉS

 

L’ingrés dels deutes tributaris haurà de fer-se mitjançant la presentació del tríptic a qualsevol de les entitats col·laboradores als seus horaris de caixa. Quan així ho hagen previst aquestes entitats, el pagament podrà fer-se als seus caixers automàtics o a les seues seus electròniques, en qualsevol cas, el pagament es farà per aplicació directa del quadern 60 de l’Associació Espanyola de Banca.

 appicanya_aventatges_impostos