2014_11_26_levante_periodo_medio_de_pago_horta_sud_web_500pxl
10 de desembre de 2014
L'Ajuntament millora el termini legal de pagament a proveïdors en 10 dies
El Tribunal de Comptes donà per correctament presentats els comptes el 25 de novembre
L'Ajuntament de Picanya ha aconseguit millorar el termini de pagament a proveïdor marcat per la llei. Així la normativa en materia de morositat aplicable als ajuntaments determina que estos han d'abonar les seues factures en un màxim de 30 dies.
Les dades fetes públiques pel Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques mostren que l'Ajuntament de Picanya millora eixa exigent xifra i se situa entre els 8 consistoris de la comarca amb major celeritat a l'hora d'abonar els seus deutes amb una mitjana que supera, en poc, els 20 dies, 7 per baix de la mitjana i 10 per baix del que marca la llei.

2014_11_26_levante_periodo_medio_de_pago_horta_sud_web_500pxl

Comptes clars
D'altra banda, i tal i com es pot comprovar al portal web "Rendicion de Cuentas" el compte general de l'Ajuntament de Picanya corresponent a l'any 2013 ha estat correctament presentat. Este compte general fou aprovat al Plenari Municipal al mes de setembre sense cap vot en contra i amb un informe possitiu per part de l'interventor municipal.
El Portal "Rendición de Cuentas" és una iniciativa liderada pel "Tribunal de Cuentas" del govern d'Espanya i amb la participació de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana.

 Podeu consultar les dades ací:

http://www.rendiciondecuentas.es/es/consultadeentidadesycuentas/buscarCuentas/consultarCuenta.html?idEntidad=7149&ejercicio=2013


tribunal_de_cuentas_500pxl









Notícies relacionades