tecla_save
23 de gener de 2013
L'Ajuntament reduix la despesa de tinta i paper en un 85%
La gestió electrònica d'expedients estalvia 9.000€ en un any

L'any 2012 l'Ajuntament de Picanya ha continuat avançant en el procés d'implantació de processos electrònics de gestió. Una aposta que, a dia d'avui ja està començant a donar resultats molt importants.
Finalitzat 2012 l'estalvi en consumibles (paper i tòner, per exemple) s'ha reduït un 82% de 2011 a 2012, (tot i passant de 12.000 € de 2011 als aproximadament 2.800€ de l'any passat). La gestió documental electrònica dels procediments ha fet que s'haja reduït dràsticament el nombre de pàgines que ixen de les impressores de les dependències municipals.
Així, a dia d'avui els regidors i regidores poden consultar resolucions, actes de plens (i la seua documentació associada), des de la seua casa via web, la qual cosa permet un estalvi de paper important, a més d'atorgar transparència total al procés.

Estalvi també de temps
Aquest nou model de gestió electrònica també permet un important estalvi de temps tant a l'Ajuntament com als usuaris dels serveis. L'estalvi mitjà en dies, en la gestió de qualsevol tràmit, des que s'ha implementat la gestió informatitzada se situa entre el 20% i el 85% segons tràmits, amb un càlcul mitjà entorn del 70% d'estalvi en temps de tramitació.
Un exemple podríem trobar-ho en la tramitació de les llicències per a obres menors (xicotetes reformes domèstiques per exemple) que es tramitaven en 2007 en 27 dies de mitjana. En 2012, amb l'entrada de la gestió electrònica la una mitjana de resolució d'aquest tipus d'expedients se situa en 3 dies.
En l'actualitat són ja 46 els expedients que es desenvolupen íntegrament en aquest format amb signatura electrònica des de l'obertura de l'expedient fins a la resolució i la intenció de l'Ajuntament és continuar treballant per a ampliar aquesta xifra fins arribar a tots els expedients administratius.

Vídeos relacionats