digam01
24 de gener de 2013
L'Ajuntament modernitza l'atenció a la ciutadania
Naix el departament d'atenció integral DIGA'M

L’Ajuntament de Picanya ha decidit centralitzar tot el servei d’atenció al públic en una sola oficina que puga oferir atenció i informació completa sobre qualsevol tràmit, servei o prestació municipal.
En eixe sentit ja funciona a les dependències centrals municipals (seu de l’Ajuntament a la Pl. Espanya) el Departament Integral de Gestió Administrativa Municpal, conegut com a servei Picanya DIGA’M.

Atenció integral
Aquest servei centralitza en un únic espai i mitjançant un sol canal totes les relacions entre la ciutadania i l’Ajuntament, tot i fent-les més fàcils i més àgils, i optimitza així recursos personals i materials.
El servei està atés per personal especialitzat en el tracte amb el públic i amb vocació clara de solucionar de forma inmediata (o de la manera més ràpida) qualsevol tràmit plantejat pels ciutadans o qualsevol requeriment d’informació, assessorament, etc.

Extens catàleg de serveis
El catàleg de serveis a prestar s’anirà ampliant a mesura que així siga possible i necessar. No obstant això, poden citar-se com a serveis prestats actualment: L’atenció, assessorament, informació, assistència, etc., a tots la ciutadania, sobre la totalitat de serveis que presta l’Ajuntament i la seua gestió, en un primer moment, registre d’entrada i eixida de documents, compulsa, padró d’habitants, cens electoral, cites prèvies dels departaments muncipals, signatura electrònica per als ciutadans, recepció de queixes i suggeriments, etc...

Gestió automatitzada d’esperes
El servei està dissenyat per a reduïr al màxim el temps d’espera. Tot i així, el DIGA’M disposa d’un sistema de gestió automàtic de torns que permet que els usuaris obtinguen un número d’espera i mitjançant una pantalla se’ls informa de a quina taula s’els van a atendre. D’aquesta manera es tracta de donar la major fluidesa al serveis especialment en els dies de màxima afluència com ara aquells en els que es tramiten inscripcions nombroses.


+INFO:
http://www.picanya.org/poble/instal-lacions/i/687/99/servei-picanya-diga-m


Servei DIGA'M 01
Servei DIGA'M 02
Servei DIGA'M 03
Servei DIGA'M 04