factura electronica
30 de gener de 2015
L'Ajuntament admet factures en format electrònic
El nou sistema agilitza el pagament i millora la transparència i eficàcia del procés
L'Ajuntament de Picanya continua avançant en el procés de millora de la gestió administrativa municipal tot i aprofitant les oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació.
En eixe sentit ja està en marxa el servei de presentació de factures en format electrònic un procediment que agilitza el pagament a proveïdors al temps que garantitza les màximes condicions de transaparència i control.
A més, este procediment elimina per complet l'ús del paper i tintes (impressió de factures, informes, sobres...) amb un evident estalvi econòmic (important) i el benefici medi-ambiental (més important encara).

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, preveu la possibilitat que tots els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública puguen expedir i remetre factura electrònica, i estableix les obligatorietat per a determinats proveïdors de facturar electrònicament a les administracions públiques, entre elles a l'Ajuntament de Picanya. 
La presentació de les factures electròniques destinades  a l'Ajuntament de Picanya  ha de realitzar-se a través del través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques FACE, a partir del 15 de gener i quan tinguen un import superior a 5.000 euros.

A peu d'esta plana podeu trobar ampliada la informació.

Vídeos relacionats