ajudes_lloguer_2015
13 de abril de 2015
Ajudes al lloguer d'habitatges de la Generalitat Valenciana
L'Ajuntament presta servei d'assessorament individualitzat per a tramitar les sol·licituds
Després d'uns anys sense oferir estes ajudes la Generalitat Valenciana ha fet pública una convocatòria d'ajudes per a l'accés i la permanència en una vivenda en règim de lloguer de persones físiques.
La quantia de l'ajuda podrà arribar fins al 40 per 100 de la renda anual a satisfer pel lloguer de la vivenda habitual i permanent. Podran ser beneficiaris de les ajudes les persones físiques que residisquen en una vivenda en règim de lloguer i que complisquen els requisits que s'indiquen a l'ordre de la convocatòria.
Podeu trobar tota la informació al següent enllaç:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17363&version=amp

Suport municipal
Des del Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Picanya s'oferix assessorament gratuït i individualitzat a les persones interesades en participar en esta convocatòria. L'horari d'atenció al públic del Servei d'Habitatge Municipal, per a esta tramitació, és de 9.00 a 11.00h de dilluns a dijous a les oficines siutades junt al núm. 2 de Pl. Espanya.
Així mateix l'Ajuntament també ofereix la possibilitat de presentar la documentació al servei DIGA'M (edifici de l'Ajuntament) i evitar haver de desplaçar-se a València.    

Documentació

SOL·LICITUD D'AJUDES DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER DE VIVENDA. CONVOCATÒRIA 2015

SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE LES AJUDES AL LLOGUER DE VIVENDA. CONVOCATÒRIA 2015

MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA