Enguany l’Ajuntament de Picanya ofereix un sistema d’autoavaluació per tal d’obtindre la calificació a priori segons el sistema de baremació de les bases de sel·lecció. Tria dins del formulari cadascuna de les opcions i fes clic en “Calcular” per tal d’obtindre la teua qualifiació. Aquestes dades son a titol informatiu. No suposen cap tipus de baremació oficial.

1. Empadronament (fins a 2 punts)2. Nota mitjana de l´expedient acadèmic aportat (fins a 1,5 punts)3. Coneixement de valencià (fins a 1 punt)
4. Formació complementaria (fins a 0,5 punts)
5. Situació socioeconòmica (fins a 3 punts)
6. No haver gaudit d’aquesta beca anteriorment (fins a 1,5 punts)7. Curs en el que es troba actualment (fins a 0,5 punts)
Has obtingut un total de: