Enguany l’Ajuntament de Picanya ofereix un sistema d’autoavaluació per tal d’obtindre la calificació a priori segons el sistema de baremació de les bases de sel·lecció. Tria dins del formulari cadascuna de les opcions i fes clic en “Calcular” per tal d’obtindre la teua qualifiació. Aquestes dades son a titol informatiu. No suposen cap tipus de baremació oficial.

1. Empadronament (fins a 2 punts)


2. Nota mitjana de l´expedient acadèmic aportat (fins a 1,5 punts)


3. Coneixement de valencià (fins a 1 punt)


4. Formació complementaria (fins a 0,5 punts)


5. Situació socioeconòmica (fins a 3 punts)


6. No haver gaudit d’aquesta beca anteriorment (fins a 1,5 punts)


7. Curs en el que es troba actualment (fins a 0,5 punts)


Has obtingut un total de: