NOTA: El nivell A1 d'anglés, ha caviat d'horari. Ara és dimarts i dijous de 9.30 a 11.00h


PROGRAMACIÓ ACTIVITATS DURANT EL CURS 2018-2019

epa_programacio_2018_2019_1 

CURSOS

Alfabetització
De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h

Neolectors
De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h

Educació base
De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 h

1r Nivell de Graduat en Secundària
Matí: de 9.30 a 12.30 h
Vesprada: de 15.00 a 18.00 h
Nit: de 18.00 a 21.00 h

2n Nivell de Graduat en Secundària
Vesprada: de 15.00 a 18.00 h
Nit: 18.00 a 21.00 hINFORMACIÓ I MATRÍCULA

Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de Picanya
C/ Bonavista, núm. 2
Telèfon: 961 591 382, 620 276 429
Correu electrònic: fpa@picanya.org
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR-HI
Fotocòpia del DNI o del passaport
2 fotografies de carnet
Domiciliació bancària en totes les activitats
HORARI DE MATRÍCULA
A partir del 10 de setembre, 
de dilluns a dijous de 10.00 a 13.00 h 
i de 17.00 a 20.00 h 
divendres de 10.00 a 13.30 h