piscina_estiu_2016_002
Piscines lúdiques del Poliesportiu Municipal
Poliespotiu Municipal
Accés facilitat;Aparcament;Aparcament bici;Carril bici;Zona wi-fi
piscina07
piscina02
piscina06
DSC_0106

OBERTURA ESTIU 2021
DES DE DISSABTE 12 DE JUNY

HORARI I DATA OBERTURA  :
Del 12 de juny al 5 setembre de 2021:
Dilluns de 14.00 a 20.00
Dimarts a divendres d’11.00 a 20.00
Dissabte i diumenge de 10.00 a 20.00
Horari nocturn: S’anunciarà per diferents mitjans en cas d’obertura 

PREUS
Dies feiners
Menors de 3 anys: gratuït
Menuts i menudes (3-14 anys): 3 €
Persones adultes: 3 €
Majors de 65 anys: 1 €
Persones amb discapacitat (mínim 33% acreditat): 1 €
Dies festius
Menors de 3 anys: gratuït
Menuts i menudes (3-14 anys):  3 €
Persones adultes: 4 €
Majors de 65 anys: 1 €
Persones amb discapacitat (mínim 33% acreditat): 1 €
Abonaments
10 banys *: 20 €
Abonament individual de temporada: 51 €
Abonament familiar de temporada **: 75 €
Grups ***: 1’50 €
* Abonament 10 banys. És personal i intransferible i sols és vàlid de dilluns a divendres excepte festius.
** Abonament familiar. Este abonament por compartir-se per familiars en primer grau acreditats mitjançant llibre de família.
En cas d’aforament complet, encara que es dispose d’abonament i per raons de seguretat, s’haurà d’esperar a que algú abandone la piscina per a poder accedir-hi.
*** Cal posar-se en contacte la direcció de la piscina amb 
antel·lació per a coordinar l’accés: piscinaveranopicanya@grupocaps.com 
La tarifa s’aplicarà a persones amb discapacitat reconeguda acreditant en la taquilla amb el certificat de discapacitat igual o superior al 33%. 

CONDICIONS ABONAMENTS 
• Per a la compra de l’abonament familiar de temporada es realitzarà en línia per mitjà de www.picanya.org.  Caldrà presentar el primer dia d’entrada , el llibre  de família per a comprovar que tots els familiars són de la mateixa unitat familiar (pares i fills). 
• L’empresa pot consultar la veracitat de totes les dades, per la qual cosa en cas de falsejar els mateixos quedarà bloquejat l’accés al recinte.
• Per a l’abonament individual de temporada és intransferible i serà obligat portar el DNI en l’entrada 
• L’abonament no assegura en cap cas l’entrada a la piscina, si l’aforament està complet haurà d’esperar-se en cua , sense cap preferència respecte als usuaris que hagen arribat abans.
• Per a poder tindre l’abonat l’entrada assegurada es donarà l’opció d’una reserva en línia  anticipada que haurà de pagar-se i que es procedirà a la devolució en la finestreta de la piscina, en cas de no acudir no es retornarà l’import abonat. D’esta manera s’evita la reserva d’entrades que després no s’utilitzen. 

 
COMPRA ANTICIPADA D’ENTRADES I ABONAMENTS ON-LINE 
• Les entrades i abonaments s’han d’adquirir de forma anticipada. D’esta forma l’accés a la piscina queda garantit.
• La compra anticipada permetrà l’accés simplement mostrant a l’entrada el codi QR de la compra de la mateixa i passant tots els integrants al mateix temps.
• Si l’usuari adquireix una entrada no vàlida, per exemple, adquirir una de xiquet o pensionista en lloc d’una d’adult haurà d’acreditar-se o adjuntar-se la documentació necessària de no fer-ho haurà d’efectuar l’abonament de la diferència en taquilla.
• Una vegada finalitzat el procés de compra no s’admeten canvis o devolucions. Només en cas que la piscina haja de tancar per alguna raó es procedirà al canvi, si no és possible es farà la devolució dels diners.
 
CURSOS DE NATACIÓ I AQUAGIM 
Cursos natació 
• 1r torn ( 1 al 30 de juliol  de dimarts a divendres) de 10.00 a 10.45
• 2n torn ( 1 al 30 de juliol  de dilluns a dijous )  de 18.30 a 19.15
• 3r torn ( 1 al 30 juliol de dilluns a dijous) de 19.20 a 20.05
• 4t torn ( 3 al 27 d’agost de dimarts a divendres) de 10.00 a 10.45
Aquagim 
• 1r torn de l’1 al 30 de juliol dimarts i dijous de 10.00 a 10.45
• 2n torn del 3 al 27 agost dimarts i dijous de 10.00 a 10.45
Tarifes 
• 40 €uros cursos de natació i 20 €uros curs d’aiguagim 
Inscripcions 
• Es realitzaran el dia 21 i 22 de juny de 10 a 12 hores en la piscina de Picanya 
• Les places lliures es podran adquirir en horari d’obertura de piscina en la pròpia finestreta

NORMATIVA ÚS PISCINA 
• S’ha de seguir en tot moment les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
• Respectar les normar de seguretat de les instal·lacions.
• Queda prohibit l’entrada d’animals.
• No es permet l’entrada de begudes alcohòliques. Sí 
està permesa l'entrada de menjars i begudes però el consum sols es podrà realitzar a la zona de pic-nic (zona de taules i cadires).
• No es permet l’entrada de vidre.
• Obligatori usar roba de bany i xancletes.
• En la zona de platja no es podrà circular amb calçat de carrer.
• És obligatori dutxar-se abans del bany.
• No està permesa l’entrada de taules, cadires o ombrel·les, a excepció de causes justificades.
• No es permet l’entrada de flotadors, xurros, matalassets, pilotes o qualsevol element que puga molestar a la resta d’usuaris.
• Xiquetes i xiquets que porten bolquer serà obligatori l’ús de bolquer d’aigua per a evitar la contaminació de l’aigua per deposicions.
• La resta de normes d’ús de la instal·lació estaran a la disposició del públic.
Accés de menors:
Menors de 12 anys: han d’anar obligatòriament acompanyats d’un adult, els de 13 anys podran anar solos a la piscina amb una autorització de la mare, pare o tutor legal.
Per cada adult es permet un màxim de 4 menors al seu càrrec.
Normativa relativa a la seguretat sanitària i prevenció del contagi del Covid-19
• L’aforament de la instal·lació queda reduït al 75%.
• Per a l’accés al recinte es mantindrà una distància mínima de 2 metres entre famílies o grups.
• Els usuaris s’acomodaran en les diferents zones respectant la distància mínima amb la resta de grups.
• Serà obligatori l’ús de la màscara a l’entrada i a l’eixida, també dins de la instal·lació excepte en el moment del bany.
• S’habilitarà un corredor d’entrada i un altre d’eixida per a evitar creus entre usuaris.
• No hi haurà ús de taquilles ni custòdia de cap objecte en taquilla.
• A l’entrada s’haurà de desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.

Nota important: Si no es compleixen algun d’aquestes normes, es perdrà la condició d’usuari de la piscina, convidant a abandonar la mateixa al moment, sense dret a la devolució de l’import de l’entrada, a més es podrà restringir noves reserves. 

Més informació

Tf. atenció (en horari piscina): 677 887 520 - Mail: piscinaveranopicanya@grupocaps.com