piscina_estiu_2016_002
Piscines lúdiques del Poliesportiu Municipal
Poliespotiu Municipal
Accés facilitat;Aparcament;Aparcament bici;Carril bici;Zona wi-fi
piscina07
piscina02
piscina06
DSC_0106

OBERTURA ADAPTADA - ESTIU 2020

L’actual situació de crisi sanitària obliga a extremar les mesures de seguretat especialment en aquells espais on pot haver grups de gent. En eixe sentit l’Ajuntament de Picanya, enguany, afronta l’obertura d’instal·lacions municipals amb la idea de que allò fonamental, és garantir les millors condicions sanitàries i previndre el contagi del COVID-19 entre la nostra població.

Per tant, les piscines lúdiques del Poliesportiu obrin amb una normativa d’ús adaptada a la nova realitat.
Una de les mesures principals és la modificació del procediment de compra d’entradas que sols es podrà realitzar per mitjà d’internet. De cap manera es podran adquirir entrades a la taquilla de la piscina. També cal destacar que l'aforamens és limitat i que cada dia s'establiran dos torns per al bany.


1.- PERÍODE OBERTURA 
De l’1 de juliol al  6 DE SETEMBRE.

2.- HORARI
S’estableixen DOS TORNS diaris. Entre torns, la piscina quedarà buida de persones usuàries i es procedirà al desinfectat de la instal·lació
Dilluns a divendres  d’11.00 a 15.00 (torn de matins) i de 16.00 a 20.00 (torn de vesprades).
Dissabte i diumenge de 10.00 a 14.30 (torn de matins) i de 15,30 a 20.00(torn de vesprades)

3.- PREUS ENTRADES

PREU ENTRADA PER TORN
Dies feiners 
Menuts i menudes (3-14 anys) 1,5 €
Persones adultes 1,5 €
Tarifa reduïda(*) 0,5 €
Caps de setmana i festius 
Menuts i menudes (3-14 anys) 1,5 €
Persones adultes 2 €
Tarifa reduïda(*) 0,5 €

(*) La tarifa reduïda s’amplicarà a persones amb discapacitat reconeguda, majors de 65 anys i menors de 15 anys de famílies nombroses (sols per als menors).
A la taquilla s’hauran d’acreditar estes condicions (certificat discapacitat, DNI, carnet de família nombrosa...) 

 

4.- NORMATIVA RELATIVA A SEGURETAT SANITÀRIA I PREVENCIÓ DEL CONTAGI DEL CORONAVIRUS COVID-19

- L’aforament de la instal·lació ha estat reduït i s’haurà de respectar en tot moment.

- Per a l’accés es col·locaran marques en el sòl per a garantir la distància mínima de 2 metres entre famílies o grups.
- A l’accés a la piscina es pot prendre la temperatura a la pesones que vagen a entrar i no es permetrà l’entrada a ningú que presente símptomes compatibles amb COVID-19.
- S’habilitarà un lloc de desinfecció per a les mans.
- S’habilitarà un corredor d’entrada i un altre d’eixida per a evitar l’encreuament entre usuaris.
- No hi haurà ús de taquilles ni custòdia de cap objecte en recepció.
- Serà obligat dur mascareta en la zona de la taquilla. Caldrà dur-la de casa.
- No estarà permesa l’entrada d’ombrel·les, taules o cadires a excepció de causes justificada. No es podrà fer ús de les cadires i taules de la zona de pic-nic.
- No es permet l’entrada de xurros o flotadors de cap mena.
- No es podrà fer ús de vestidors ni dutxes interiors.
- No es permetran les eixides per a tornar a entrar. Una volta eixem de la piscina no podrem tornar a accedir-hi amb la mateixa entrada.
- Queda prohibit pot fer ús de les taules de la pinada. Tampoc es permet instal·lar, a cap lloc del poliesportiu, ni taules i ni cadires.
- La resta de normes d’ús de la instal·lació estaran a disposició del públic a les pròpies piscines.

5. NORMES GENERALS

Cal seguir, en tot moment, les indicacions del personal tècnic i de socorristes.
Cal respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.
Com a tot el Poliesportiu està prohibida l’entrada d’animals, excepte gossos pigalls.
Està prohibit abandonar qualsevol tipus de restes a la instal·lació.
No es permet córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.

Objectes

No es permet l’entrada de:
Objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable.

Accés a l’aigua

És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
Prohibit l’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infectocontagioses. En cas de dubte la direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.

Accés de menors

Menors de 12 anys: Han d’anar, obligatòriament, acompanyats/ades per una persona adulta.
Per a xiquetes i xiquets menuts, és obligatori dur un bolquer de bany per a evitar la contaminació de l’aigua per deposicions.

6. COMPRA D’ENTRADES ON-LINE / PROCEDIMENT

6- 1 IDENTIFICACIÓ

La venda d’entrades es realitza per mitjà de la MATEIXA plataforma utilitzada per a la reserva de pistes esportives i inscripció a activitats esportives municipals. Per tant la primera pantalla a la que accedirem serà la del registre d’usuaris.

Si ja has fet servir esta plataforma, perquè llogues pistes esportives o perquè t’has apuntat a alguna activitat esportiva municipal, esta mateixa clau es permet accedir al sistema.

Si has oblidat la teua clau podràs recuperar-la des d’ací simplement indicant el teu correu electrònic.

També pots fer servir qualsevol dels certificats emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (en format targeta o fitxer) per a identificar-te.

Finalment, si no has utilitzat mai este servei hauràs de regitrar-te com a nova persona usuària i facilitar les dades que et siguen demanats. Molt important facilitar de forma correcta dades com ara NIF o correu electrònic per a evitar problemes posteriors.

 

pantalla1WEB

1.  Accés com a usuari registrat anteriorment.

2.  Accés amb certificat.

3.  Nou usuari.

 

6-2. SELECCIONAR ENTRADES

Una volta identificats accedirem a la pantalla de selecció d’entrades.

pantalla2WEB

 

1.  Tria el dia en el que vols anar a la Piscina.

2.  Tria el torn (matí o vesprada).

3.  Ací estan indicats el teu NIF, nom i correu electrònic.
IMPORTANT, en el moment del registre el programa compararà el nostre NIF amb el padró municipal i determinarà la nostra condició de “residents”. És important que esta dada siga correcta perquè les persones empadronades a Picanya (residents) tenen un termini major (fins a 6 dies) per a la compra d’entrades mentre les persones no residents sols poden comprar les entrades el dia d’abans o el mateix dia en el que volen anar a la piscina.

4.  Tria el tipus d’entrada (adult, menor o reduïda) per a cadascuna de les persones que anireu a la piscina.

5.  Tria la forma de pagament:
- Passarel·la de pagament (targeta de crèdit)
- Modener precarregat (l’aplicació permet precarregat uns diners i anar gastant-los segons els necessitem en entrades de piscina, lloguers d’instal·lacions, etc..).

6.  Indicació de l’import total a pagar.

7.  Reservem les entrades i passem a realitzar el pagament.

 

6-3.   PAGAMENT

Disposem de 2 formes de fer el pagament
- Passarel·la de pagament (targeta de crèdit)
Accedirem a la Plataforma de pagament del Banc Sabadell i procedirem a realitzat el pagament com en qualsevol compra per internet.
- Modener precarregat 
L’aplicació procedirà a descomptar el nostre moneder l’import de les entrades. Cal disposar de suficient saldo. 

 

9-4. TIQUET D'ACCÉS

Una volta realitzat el pagament de forma correcta, rebrem, per correu electrònic (és important facilitar-ho de forma correcta i que estiga actualitzat i en ús), còpia del tiquet d’accés on s’hi indica, el nostre nom, el nombre i tipus d’entrada que hem comprat, el dia i el torn d’accés i un codi de barres.
Este codi de barres serà escanejat pel personal de la piscina (des del teu propi mòbil i des d’una còpia impresa del tiquet) i serà el que ens permetrà l’accés a la instal·lació.
Important, per raons de seguretat sanitària i control, enguany no estarà permés tornar a entrar, encara que estigues en el mateix dia i torn, si eixim de la piscina.

 

Una volta finalitzat el procés de compra no s’admetran canvis de devolucions. Sols en el cas de que la Piscina haja de tancar per alguna raó es procedirà al canvi de data o, si no és possible, la devolució dels diners abonats. 

 
IMPORTANT: Accedir a la compra d'entrades per  a la pisicna suposa que s'han llegit, entés i acceptat totes les normes indicades en esta plana: