piscina_estiu_2016_002
Piscines lúdiques del Poliesportiu Municipal
Poliespotiu Municipal
Accés facilitat;Aparcament;Aparcament bici;Carril bici;Zona wi-fi
piscina07
piscina01
piscina02
piscina03
piscina04
piscina06
piscina05
DSC_0106
PISCINES LÚDIQUES
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE PICANYA
ESTIU 2019


HORARIS

De l’1 al 16 de juny
Dilluns a divendres 14.00 a 20.00h
Dissabtes i diumenges 11.00 a 20.00h

Del 17 de juny a l’1 de setembre
Dilluns 14.00 a 20.00h
Dimarts a divendres 11.00 a 20.00h
Dissabtes i diumenges   10.00 a 20.00h

Del 2 al 8 de setembre
Dilluns tancat
Dimarts a divendres 13.00 a 20.00h
Dissabtes i diumenges   10.00 a 20.00h

HORARI NOCTURN (Festes tamàtiques i amb animació)
29 Juny: Festa Eivissenca
06 Juliol: Festa de jocs unflables
13 Juliol: Hawaian Party
20 Juliol: Mini-DISCO Dance
27 Juliol: Unflables aquàtics
03 Agost: Festa final
Els abonaments (de cap tipus) no seran vàlids per a l’accés en horari nocturn. Per a este horari caldrà traure la corresponent entrada.
En agost s’informarà en cas d’obertura.  

CALENDARI

De l’1 de juny al 9 de setembre

PREUS

Dies feiners
Menors de 3 anys ............................................................gratuït
Menuts i menudes (3-14 anys) ........................................3 €
Persones adultes .............................................................3 €
Majors de 65 anys ...........................................................1 €
Persones amb discapacitat (mínim 33% acreditat) .........1 €

Dies festius
Menors de 3 anys ........................................................... gratuït
Menuts i menudes (3-14 anys) ....................................... 3 €
Persones adultes ............................................................ 4 €
Majors de 65 anys .......................................................... 1 €
Persones amb discapacitat (mínim 33% acreditat) ........ 1 €

AVIS: Al peu d'esta plana trobareu el document d'autorització d'accés per a xiquets i xiquetes de 12 i 13 anys no acompanyats per adults.

Abonaments
10 banys * 20 €
Abonament individual de temporada ...............................51 €
Abonament familiar de temporada ** ..............................75 €
Grups *** ........................................................................1’50 €
* Abonament 10 banys. És personal i intransferible i sols és vàlid de dilluns a divendres excepte festius.
** Abonament familiar. Este abonament por compartir-se per familiars en primer grau acreditats mitjançant llibre de família.
En cas d’aforament complet, encara que es dispose d’abonament i per raons de seguretat, s’haurà d’esperar a que algú abandone la piscina per a poder accedir-hi.
*** Cal posar-se en contacte la direcció de la piscina amb 
antel·lació per a coordinar l’accés: veronica@grupocaps.com
Com comprar els abonaments:
El nombre d’abonaments és limitat. Les persones que viuen a Picanya podran obtindre-ho en els dies i horaris indicats a continuació. 
• 27 i 29 de maig de 9.00 a 12.00 i de 17.30 a 19.30h
• 28 de maig de 9.00 a 12.00h
A les oficines de l’empresa CAPS al carrer Séquia de Mestalla núm. 42 de Picanya (Polígon industrial Alqueria de Moret).
Les persones que no viuen a Picanya podran comprar els abonaments des de l’1 de juny a la taquilla de la piscina.
Caldrà presentar:
• Llibre de família (sols per a l’abonament familiar)
• Fotos tamany carnet de totes les persones que faran ús de l’abonament. 
• DNI amb adreça a Picanya o justificant de pagament d’alguna domiciliació (llum, aigua, telèfon...) o certificat d’empadronament.

CURSETS DE NATACIÓ 
per a menuts i menudes
Preu: 40 euros

Edat mínima: cinc anys complits el dia d’inici del curs
Inscripció: a partir de l’11 de juny a la taquilla de la piscina. 
Pagament en el moment de la inscripció.
Horaris:
1r torn - 2 a 31 juliol dimarts a divendres - 10.00 a 10.45h
2n torn - 1 a 31 juliol dilluns a dijous - 18.30 a 19.15h
3r torn - 1 a 31 juliol dilluns a dijous - 19.20 a 20.05h
4t torn - 1 a 30 agost dimarts a divendres - 10.00 a 10.45h

AQUAGYM 
Preu: 20 euros
Inscripció: a partir de l’11 de juny a la taquilla de la piscina (edat mínima 16 anys). 
Pagament en el moment de la inscripció.
Horaris:
1r torn - 2 a 31 juliol dimarts i dijous - 10.00 a 10.45h
2n torn - 1 a 29 agost dimarts i dijous - 10.00 a 10.45h

Observacions:
L’organització es reserva el dret a modificar els grups en funció de les inscripcions
Una volta iniciat el curs no es tornaran els diners de la inscripció.

NORMES
Cal seguir, en tot moment, les indicacions 
de personal tècnic i de socorristes.
Cal respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.
Com a tot el Poliesportiu està prohibida l’entrada d’animals, excepte gossos pigalls.
Feu ús de les papereres. Està prohibit abandonar qualsevol tipus de restes a la instal·lació.
No es permet córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant.
Es permet l’eixida i posterior entrada a la piscina en el mateix dia. S’ha de sol·licitar al personal al càrrec de la instal·lació la col·locació del segell corresponent.
Objectes
No es permet l’entrada de:
Objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable.
Matalassets, flotadors, pilotes i aquells objectes que molesten al bany lliure .
Hamaques, taules, cadires, ombrel·les, etc.
Accés a l’aigua
És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
Prohibit l’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infectocontagioses. En cas de dubte la direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic.
Accés de menors
Menors de 12 anys: Han d’anar, obligatòriament, 
acompanyats/ades per una persona adulta.
12 i 13 anys: Hauran de presentar autorització paterna/materna segons el model que es pot obtindre a la taquilla de la piscina i també a peu d'esta plana en format PDF.
Majors de 14 anys: accés lliure 
Per a xiquetes i xiquets menuts, és obligatori dur un bolquer de bany per a evitar la contaminació de l’aigua per deposicions.
Aliments
Sols està permés el consum d’aliments a la zona de la pèrgola.
Sols es pot fer ús de les taules i cadires de la pèrgola mentre s’estiga menjant. 
No es poden reservar les taules o les cadires de cap manera ni traure-les de la zona de la pèrgola.

 

Veniu amb bicicleta!
Vos animem a vindre a la piscina amb bicicleta, la instal·lació disposa de carril bici des del nucli urbà i d’aparcaments per a
bicicletes a l’interior del recinte on podeu tindre les vostres bicis a la vista.
Això sí, la responsabilitat de vigilància de les bicicletes correpon, en tot moment, a les persones usuàries.