Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible són una de les eines de gestió més importants a nivell municipal, la fi del qual és promoure la mobilitat en el marc del major respecte possible per la seguretat, els recursos energètics, la qualitat del mitjà urbà i el medi ambient. Aquests plans requereixen una visió global del territori, del sistema de transport i de la ciutat en el seu conjunt.

 

logo_pmus_picanya_900pxl

 

 

La mobilitat urbana sostenible és, sens dubte, un dels grans reptes als quals s'enfronten pobles i ciutats. La innegable necessitat d'optimitzar els nostres desplaçaments per a reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i dels combustibles fòssils, fa molt necessari el repensar la nostra forma de desplaçar-nos especialment en els moviments pendulares, aquells que es realitzar diàriament per a anar i tornar al treball, al col·legi, etc.

Primera fase de participació
En aquest moment ja està finalitzada una primera fase de participació ciutadana en la qual a través d'una enquesta (disponible on-line en la pàgina web i també en paper en Ajuntament, biblioteca...) i també mitjançant reunions amb diferents col·lectius s'ha procedit a realitzar una recollida de dades per a realitzar un diagnòstic de la situació actual.

 

Este projecte compta amb la subvenció de la Diputació de València.