Nou centre de salut
Construcció del nou Centre de Salut
Nou Centre de Salut
Localització: Pl. de la Constitució
Data d'inici de les obres: Març 2007
Data de finalització de les obres: finals 2010
Font de finançament:
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana
Un solar que l'Ajuntament de Picanya ha cedit a la Conselleria de Sanitat servirà per a ubicar el nou Centre de Salut de Picanya.

El nou Centre de Salut de Picanya serà un modern edifici de tres altures amb una superfície total de vora mil metres quadrats, repartits en tres plantes.

Millors instal·lacions

L'edifici del nou Centre de Salut tindrà forma d'una L. La part més curta de l'estructura recaurà a la plaça de la Constitució, mentre que la part més gran discorrerà paral·lela al carrer Senyera.

L'accés principal es realitzarà per una zona enjardinada ubicada a l'oest de l'edifici, cap al carrer de l'Església. S’hi podrà accedir també des del carrer Senyera, per una porta secundària. Totes les sales sanitàries recauran cap a la zona est i nord-oest, cap al carrer Senyera i la plaça de la Constitució. En la confluència de les dues parts de l'edifici és on s'instal·laran les zones per als serveis, així com les escales, l'ascensor i les zones de trànsit. Les zones on esperen els pacients recauran totes cap a la zona enjardinada.

Recorregut

A la planta baixa, de seguida que accedim a l'edifici per la entrada principal, trobarem la recepció. Junt a aquesta estarà l'arxiu i una sala per a ús funcional i administratiu. Just al costat estarà el despatx de la treballadora social.

A la zona est, a la part més llarga de la construcció, hi haurà la zona d'espera i la sala d'extraccions. A la part nord del Centre de Salut, s'ubicarà la zona de pediatria. Hi haurà una zona d'espera, dues consultes i una sala d'infermeria pediàtrica. Aquesta sala estarà entre les dues consultes, comunicada per portes interiors, per tal que tant els metges com els ATS tinguen accés directe d'unes dependències a les altres.

A la primera planta hi haurà dues sales d'infermeria i quatre consultes de medicina general, dues a la zona nord i dues més a l'ala sud de l'edifici. Com a la zona de pediatria, les consultes estan agrupades de dos en dos, amb una sala d'infermeria entre elles. Cada grup de consultes disposa d'una zona d'espera per als pacients.

També a la primera planta trobarem la consulta de la comare i una zona de gimnàs, que servirà per a les classes de preparació al part. Junt al gimnàs i hi haurà un vestidor per a les seues usuàries. Finalment, a la segona planta del Centre de Salut hi haurà dues consultes més de medicina general i una sala d'infermeria, amb una zona d'espera més. També en aquesta planta estaran els despatxos i les dependències de gestió del centre. 

Tot el nou edifici estarà adaptat per a permetre l'accés de persones amb mobilitat reduïda. A més a més, com la resta de noves construccions que s'estan fent al poble, disposarà de panells solars tèrmics per a escalfar l'aigua d'ús sanitari.

Quan les obres de construcció finalitzen, Picanya disposarà d'un Centre de Salut modern, ubicat en un edifici dissenyat específicament per a aquest ús, i que serà més còmode tant per als usuaris com per als professionals que hi treballaran.
Motiu de la intervenció:
Amb la construcció del nou Centre de Salut de Picanya, els veïns i les veïnes del poble gaudiran d'uns millors serveis sanitaris. Les noves instal·lacions substituiran unes altres que, a hores d'ara, han quedat xicotetes.
Construcció del nou Centre de Salut 2
Construcció del nou Centre de Salut 3
Nou centre de salut