Al llarg de l'any l'Ajuntament de Picanya convoca (o col·labora en la convocatòria) de diferents premis com ara: el Premi "Enric Valor" de narrativa juvenil en valencià, el Premi "Picanya Llig" durant la celebració del Maig literari, o el Premi "Camí de la Nòria" de poesia, així com els Premis Cocepción Aleixandre a les dones científiques valencianes.

En esta plana trobareu les base del Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil i el Premi "Camí de la Nòria" de poesia.

cartell_premi_poesia_2019

14é PREMI PER A POETES INÈDITS CAMÍ DE LA NÒRIA

L’Associació d’alumnes de l’escola d’adults de Picanya i l’Ajuntament convoquen el 14é premi per a poetes inèdits Camí de la Nòria.

BASES

1. Podran participar aquelles persones que no han publicat mai un llibre en edició comercial, sempre que siguen majors de 16 anys.

2. Els originals, inèdits, hauran de tindre un màxim de 50 versos i només es podran presentar un total de 3 poemes per participant. No podran haver sigut mai premiats en cap altre concurs i hauran d’estar signats  amb un pseudònim.

La presentació de les obres es podrà realitzar:

2.1 Mitjançant còpia física.

S’haurà de presentar un exemplar per duplicat, mecanografiat a doble espai per una sola cara, en fulls de DIN-A4, amb lletra Arial 12. Haurà d’adjuntar-se una còpia en suport digital. Caldrà indicar al primer full de l’obra el títol i el pseudònim, i a més, incloure una plica en un sobre tancat sense remitent  on figurarà:

-          Exterior del sobre: pseudònim, títol de l’obra i categoria.

-          Interior del sobre: nom de l’autor/a i telèfon de contacte.

Els originals s’enviaran a:

Escola d’Adults, c/ Bonavista, 2 – 46210, Picanya

2.2 Mitjançant correu electrònic.

Caldrà enviar en el mateix missatge dos arxius en format PDF. El primer inclourà l’obra presentada i el nom de l’arxiu serà el mateix títol. El segon arxiu s’anomenarà PLICA i inclourà les dades exigides al punt 2.1 d’aquestes bases.

Els originals s’enviaran  a:

ascepa@picanya.org

3. El termini de presentació d’originals finalitzarà el 6 de maig de 2019.

4. S’estableix un premi de 300 € per al millor poema en valencià, un altre de 300 € al millor poema en castellà, i un accèssit local de 100 € per al millor poema de persona natural o veïna de Picanya.

Una vegada establits els premis per al poema en valencià i en castellà, s’atorgarà el premi local. Per a optar a aquest premi s’haurà d’escriure al principi del poema la indicació PICANYA.

5. El jurat estarà compost per: Marc Granell, Ramon Guillem, Lidia Mir, Laura Cabedo, Gemma Tarazona i Mª Carme Salt, qui actuarà com a secretària amb veu  sense vot.

6. Qualsevol qüestió no recollida en aquestes bases es resoldrà segons el criteri del jurat.

7. La presentació a aquesta convocatòria suposa una acceptació total d’aquestes bases.

8. El lliurament dels premis es farà públic al Centre Cultural de Picanya el 28 de maig de 2019.

 

 

banner_premi_valor_2018_convocatoria
BASES


L'Ajuntament de Picanya i Edicions del Bullent han convocat el 38é Premi Enric Valor de narrativa juvenil. Aquestes són les bases:

 

Els originals que opten al Premi de Narrativa Juvenil Enric Valor han de ser inèdits i escrits en valencià, adreçats a persones lectores majors de 12 anys. Es presentaran mecanografiats a doble espai i per una sola cara i hauran de tenir una extensió entre els 70 i els 150 fulls Din-A4 amb un tipus de lletra de grandària 12

 

Les obres hauran de ser presentades per quintuplicat i, en un sobre a banda, s'hi farà constar el nom, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de l'autor/a

 

També es poden presentar mitjançant un correu electrònic a la següent adreça premivalor@bullent.net. En aquest correu electrònic hi haurà d'haver adjunts dos arxius en format word. Un correspondrà a l'obra, i l'altre a les dades de l'autor/a

 

Si aquesta persona desitja que l'obra siga feta pública amb pseudònim, haurà d'indicar-ho.

 

La presentació d'una obra comporta que l'autor no en té compromesos els drets d'edició

 

Les obres aspirants hauran de trametre's certificades abans del 16 d'octubre de 2018 a EDICIONS DEL BULLENT, carrer de la Taronja 16, 46210, Picanya (l'Horta Sud)

 

L'import del premi és de 6.000 euros en concepte d'acompte de drets d'autor, després de la signatura del contracte d'edició corresponent, a més d'un esplèndid gravat de Rafael Armengol

 

Formaran el jurat Lourdes Boïgues, Carles Fenollosa, Vicent Gil, Pilar Puchades i Núria Sendra

 

El premi podrà, a parer del jurat, deixar de ser adjudicat, però no podrà fraccionar-se

 

EDICIONS DEL BULLENT tindrà una opció preferent, durant el termini d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades. Podran recollir-se, a partir de quinze dies de l’adjudicació, durant el termini de tres mesos. Després, seran reciclades

 

L'adjudicació del premi es farà el divendres dia 11 de gener de 2019

 

La presentació dels originals comporta l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i les obligacions que se'n deriven.

 

Més informació:  http://bullent.blogspot.com.es/2014/08/10-questions-sobre-premis-literaris.html

Tel 961 590 883 

  info@bullent.net