Des del CDL Alqueria de Morte i amb la finalitat de prestar servei als estudiants del nostre municipi i col·laborar amb els Centres d’Estudi, ens proposem ajudar a l’estudiant a trobar un centre de treball on puga realitzar el període de Pràctiques Professionals (pràctiques no laborals) que el seu Pla d’Estudis els demane.

Aquells/es estudiants de Picanya que desitgen sol·licitar pràctiques a l’Ajuntament o que des del CDL Alqueria de Moret es puga facilitar una empresa on realitzar-les, ha de presentar la instància i l’annex (que trobareu a peu d'esta plana) acompanyada d’un exemplar del Curriculum al Servei DIGA’M (Edifici principal de l’Ajuntament, Plaça d’Espanya, 1), amb antel·lació suficient a la data prevista per a l’inici de la pràctica.

 

Enllaç directe al tràmit electrònic